Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Ustawy uchwalone przez Sejm

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz niektórych innych ustaw

Ustawa wprowadza zmiany mające kompleksowo przeciwdziałać przewlekłości postępowań toczących się przed Komisją ds. reprywatyzacji nieruchomości warszawskich. Zmiany dotyczą m.in. trybu postępowania przed Komisją, określenia przedmiotu decyzji reprywatyzacyjnych wydawanych przez Komisję, dostępu do dokumentów i danych zgromadzonych przez inne organy i instytucje, przetwarzania danych osobowych, jawności postępowania oraz transmisji posiedzeń Komisji.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito