Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Ustawy uchwalone przez Sejm

Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw

Ustawa wprowadza m.in. zasadę składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności obszarowych PROW w formie elektronicznej, a także możliwość składania oświadczenia o potwierdzeniu braku zmian w porównaniu do wniosku z roku poprzedniego (zamiast wniosku o przyznanie płatności lub wniosku o przyznanie pomocy w ramach wybranych działań obszarowych PROW). Umożliwia także podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej oraz beneficjentom PROW 2014-2020 określenie tylko jednego kryterium oceny ofert – ceny lub kosztu.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito