Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Ustawy uchwalone przez Sejm

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu

Celem ustawy jest stworzenie warunków umożliwiających właściwą organizację XXIV sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC COP24), XIV sesji Konferencji Stron służącej jako spotkanie Stron Protokołu z Kioto (CMP14) oraz wznowionej I sesji Konferencji Stron służącej jako spotkanie Stron Porozumienia paryskiego (CMA1.3). Ustawa określa zadania administracji publicznej i służb oraz sposób ich współpracy, a także źródła finansowania organizacji Konferencji oraz pełnienia przez RP funkcji Prezydencji konferencji w 2018 i 2019 r.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito