Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Ustawy uchwalone przez Sejm

Ustawa o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki oraz ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Ustawa ma na celu doprecyzowanie rozwiązań pozwalających na wykonanie zapisów tzw. ustawy dekomunizacyjnej. Ustawa określa m.in. kompetencje wojewody i Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przypadku niewykonania lub zmiany przez jednostkę samorządu terytorialnego zarządzenia zastępczego, w którym określono nową nazwę obiektu, budowli lub urządzeń użyteczności publicznej.

 • 15 grudnia 2017

  Przekazanie ustawy do Senatu

  Druk nr 694
 • 15 grudnia 2017

  Skierowanie ustawy do:

  – Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

 •  
  Ekspertyzy i materiały Kancelarii Senatu
  • MATERIAŁ PORÓWNAWCZY
do ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r.
o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki oraz ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

(druk nr 694 ) MATERIAŁ PORÓWNAWCZY do ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki oraz ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druk nr 694 )
  • Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki oraz ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druk nr 694) Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki oraz ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druk nr 694)
 • Rozpatrzenie ustawy przez komisję

 • 18 grudnia 2017
 • Rozpatrzenie ustawy przez Senat

 • 19 grudnia 2017

  53. pos. Senatu Stenogram

  Skierowanie ustawy do komisji w celu ustosunkowania się do przedstawionych na posiedzeniu Senatu wniosków
 • 19 grudnia 2017
 • Rozpatrzenie ustawy przez Senat (cd.)

 • 21 grudnia 2017

  53. pos. Senatu Stenogram

  Podjęcie uchwały: Senat przyjął ustawę bez poprawek Uchwała
 • Przekazanie uchwały do Sejmu

  Dalszy ciąg procesu legislacyjnego
 •  
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito