Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Ustawy uchwalone przez Sejm

Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

Ustawa ma na celu usprawnienie działania Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie opiniowania wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej poprzez eliminację konieczności automatycznego kierowania zapytań przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przypadkach, w których dysponuje on opinią Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w sprawie tożsamej co do faktów. Ponadto w ustawie zawarto regulację dotyczącą umożliwienia powierzenia prowadzenia Rejestru Zastawów Skarbowych innemu niż Szef Krajowej Administracji Skarbowej organowi Krajowej Administracji Skarbowej.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito