Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Ustawy uchwalone przez Sejm

Ustawa o zmianie ustawy o dozorze technicznym

Ustawa zapewnia transpozycję dyrektywy Unii Europejskiej zmieniającej dyrektywę dotyczącą odzyskiwania oparów paliwa podczas tankowania pojazdów silnikowych na stacjach paliw. W związku z tym ustawa powierza czynności w zakresie kontroli  stacji paliw w odniesieniu do wydajności instalacji do odzyskiwania oparów paliwa jednostkom dozoru technicznego.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito