Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Ustawy uchwalone przez Sejm

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Ustawa wprowadza modyfikację mechanizmu obliczania opłaty zastępczej w sposób umożliwiający powiązanie jej wysokości z roczną ceną średnioważoną praw majątkowych wynikających ze świadectwa pochodzenia.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito