Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Ustawy uchwalone przez Sejm

Ustawa – Prawo wodne

Ustawa wdraża do prawa krajowego Ramową Dyrektywę Wodną i wprowadza zmiany w strukturze prawno-organizacyjnej organów administracji publicznej właściwych w sprawach gospodarowania wodami (w miejsce Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej powstanie nowy podmiot, państwowa osoba prawna Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jako właściwy w sprawach gospodarowania wodami). Głównym zadaniem Wód Polskich będzie pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych generowanych przez gospodarkę wodną, jak również ich wydatkowanie na inwestycje w gospodarce wodnej oraz utrzymanie wód i pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito