Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Ustawy uchwalone przez Sejm

Ustawa o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw

Wprowadzenie proponowanych zmian pozwoli na ujednolicenie i dostosowanie przepisów krajowych do przepisów UE, dotyczących m.in. rozszerzenia zakresu certyfikacji i sankcji za nieprzestrzeganie przepisów w odniesieniu do fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazów). W efekcie zostaną ujednolicone obowiązki nakładane na operatorów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz systemów przeciwpożarowych (zawierających fluorowane gazy cieplarniane) oraz na osoby fizyczne wykonujące czynności wymagające posiadania certyfikatu dla personelu. Do najistotniejszych zmian należą: rozszerzenie obowiązku certyfikacyjnego w odniesieniu do powiększonego katalogu urządzeń, modyfikacja obowiązku dotyczącego etykietowania, zmiana zakresu prowadzonej dokumentacji.

 • 12 lipca 2017

  Przekazanie ustawy do Senatu

  Druk nr 564
 • 12 lipca 2017

  Skierowanie ustawy do:

  – Komisji Środowiska

 •  
  Ekspertyzy i materiały Kancelarii Senatu
  • Materiał porównawczy do ustawy o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 564 ) Materiał porównawczy do ustawy o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 564 )
  • Opinia do ustawy o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 564) Opinia do ustawy o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 564)
 • Rozpatrzenie ustawy przez komisję

 • 18 lipca 2017

  69. pos. Komisji Środowiska

  Wniosek komisji: o przyjęcie ustawy bez poprawek Druk nr 564 A
 • Rozpatrzenie ustawy przez Senat

 • 18 lipca 2017
 • Rozpatrzenie ustawy przez Senat (cd.)

 • 19 lipca 2017

  45. pos. Senatu Stenogram

  Podjęcie uchwały: Senat przyjął ustawę bez poprawek Uchwała
 • Przekazanie uchwały do Sejmu

  Dalszy ciąg procesu legislacyjnego
 •  
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito