Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Ustawy uchwalone przez Sejm

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Ustawa zmierza m.in. do: zmiany modelu powoływania prezesów oraz wiceprezesów sądów w celu zwiększenia wpływu Ministra Sprawiedliwości na obsadę stanowisk w związku z zapewnieniem właściwych warunków administracyjnych sądom powszechnym; wprowadzenia nowych narzędzi nadzoru zewnętrznego i wewnętrznego nad działalnością administracyjną sądów; wprowadzenia, jako zasady ustrojowej, losowego przydziału spraw sędziom oraz zasady równego obciążenia sędziów sprawami; zmian modelu wizytacji w wydziałach sądów powszechnych; zrównania wieku przejścia kobiet będących sędziami lub prokuratorami w stan spoczynku z powszechnym wiekiem emerytalnym kobiet, tj. 60 lat; wprowadzenia możliwości delegowania sędziego także do Kancelarii Prezydenta oraz do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito