Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Ustawy uchwalone przez Sejm

Ustawa o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Ustawa likwiduje Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej i w jego miejsce tworzy Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Agencja będzie realizować zadania z zakresu umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki. Do jej zadań należeć będzie m.in. inicjowanie międzynarodowej wymiany akademickiej, upowszechnianie informacji o polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki, upowszechnianie języka polskiego poza granicami RP.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito