Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Ustawy uchwalone przez Sejm

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw

Celem ustawy jest wprowadzenie usprawnień i uproszczeń w procedurach wdrażania funduszy UE w perspektywie finansowej 2014–2020. Proponuje się m.in.: ograniczenie liczby dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinasowanie przedsięwzięcia; skrócenie terminów na rozpatrywanie środków odwoławczych; ułatwienia w rozliczaniu środków unijnych; utworzenie instytucji Rzecznika Funduszy Europejskich, który będzie odpowiedzialny m.in. za gromadzenie wniosków i postulatów związanych z realizacją programów operacyjnych mających wpływ na usprawnienie systemu ich wdrażania.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito