Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Ustawy uchwalone przez Sejm

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

Ustawa dotyczy m.in. skatalogowania czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami, ujednolicenia praktyki stosowania przepisów w zakresie zbywania nieruchomości publicznych na rzecz osób, które wieloletnio dzierżawią lub użytkują nieruchomości publiczne, określania dochodu na potrzeby udzielania bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz zasad potwierdzania aktualności operatów szacunkowych.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito