Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Ustawy uchwalone przez Sejm

Ustawa o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowymoraz niektórych innych ustaw

Ustawa wprowadza szereg ułatwień dla podmiotów zobowiązanych do utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego oraz rozstrzyga wątpliwości interpretacyjne sygnalizowane przez uczestników rynku w stosunku do obowiązującego prawa, tak aby w nowym sezonie magazynowym możliwe było utrzymywanie zapasów obowiązkowych na nowych zasadach.

 • 7 lipca 2017

  Przekazanie ustawy do Senatu

  Druk nr 549
 • 10 lipca 2017

  Skierowanie ustawy do:

  – Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

 •  
  Ekspertyzy i materiały Kancelarii Senatu
  • Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw(druk nr 549) Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw(druk nr 549)
  • Materiał porównawczy do ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 549) Materiał porównawczy do ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 549)
 • Rozpatrzenie ustawy przez komisję

 • 12 lipca 2017

  88. pos. Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

  Wniosek komisji: o przyjęcie ustawy bez poprawek Druk nr 549 A
 • Rozpatrzenie ustawy przez Senat

 • 12 lipca 2017
 • Rozpatrzenie ustawy przez Senat (cd.)

 • 12 lipca 2017

  45. pos. Senatu Stenogram

  Podjęcie uchwały: Senat przyjął ustawę bez poprawek Uchwała
 • Przekazanie uchwały do Sejmu

  Dalszy ciąg procesu legislacyjnego
 •  
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito