Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Ustawy uchwalone przez Sejm

Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin

Ustawa dotyczy realizacji rządowego Programu „Rodzina 500+” i ma na celu wyeliminowanie niepożądanych zjawisk z nim związanych, takich jak: dopasowywanie dochodu do kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, niezgodne ze stanem faktycznym deklarowanie przez rodziców samotnego wychowywania dziecka w celu wyłączenia dochodu drugiego z rodziców, pobieranie świadczenia wychowawczego przez osoby, które nie zamieszkują w Polsce. Ponadto w ustawie zawarto rozwiązania, które ułatwią zakładanie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz dostosowują Kartę Dużej Rodziny do najnowszych rozwiązań cyfrowych.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito