Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

inicjatywy ustawodawcze

12
Nr druku Projekt
261 Projekt ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
244 Projekt ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
208 Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw
188 Projekt ustawy o zmianie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych
187 Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego
156 Projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
154 Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego
152 Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny
122 Projekt ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
109 Projekt ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego
107 Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
99 Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
83 Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
73 Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych
72 Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw
59 Projekt ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych
47 Projekt ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
46 Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
45 Projekt ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito