Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

inicjatywy ustawodawcze

Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Projekt przedmiotowej ustawy ma na celu umożliwienie tworzenia przez ministrów oraz kierowników urzędów centralnych, a także jednostki samorządu terytorialnego państwowych oraz samorządowych instytucji kultury na podstawie umowy zawartej z podmiotem utworzonym na podstawie prawa obcego, który prowadzi działalność w zakresie ochrony lub upowszechniania polskiego dziedzictwa narodowego. Projekt przewiduje, że siedziba tego rodzaju instytucji kultury będzie się znajdowała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito