Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

inicjatywy ustawodawcze

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo spółdzielcze

Wyrok TK z dnia 16 czerwca 2015 r.

Sygn. akt K 25/12 oraz S 5/15

Projekt ma na celu uchylenie przepisów umożliwiających przekształcenie spółdzielni pracy w spółkę prawa handlowego. W myśl projektu zmiana formy prowadzenia działalności przez spółdzielnię pracy będzie mogła nastąpić wyłącznie przez uprzednią likwidację spółdzielni.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito