Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

inicjatywy ustawodawcze

12
Nr druku Projekt
507 Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami
504 Projekt ustawy o zmianie ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
480 Projekt ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego
465 Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo spółdzielcze
464 Projekt ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych
450 Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
447 Projekt ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
409 Projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami
408 Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz o zmianie niektórych innych ustaw
401 Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych
393 Projekt ustawy o ustanowieniu Krzyża Zachodniego
371 Projekt ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
366 Projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji
354 Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
351 Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
341 Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
288 Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
287 Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
286 Projekt ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej
285 Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
263 Projekt ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności
261 Projekt ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
244 Projekt ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
208 Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw
188 Projekt ustawy o zmianie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych
187 Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego
156 Projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
154 Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego
152 Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny
122 Projekt ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito