Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

inicjatywy uchwałodawcze

123
Lp. Nr druku Projekt
Data wniesienia do Marszałka Senatu
Uzasadnienie projektu Czytania
31 279 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Władysława Raczkiewicza

2016-09-21

druk senacki nr 279

Termin rozpatrzenia  2016.10.31

czytanie: 1 2 3

KU
2016.10.12
druk senacki nr 279 S

29 pos.

2016-11-04

29 pos.

2016-11-04

uchwała

32 272 Projekt apelu do Parlamentu Zjednoczonego Królestwa

2016.09.09

druk senacki nr 272

czytanie: 1 2 3

KPCPP, KSZUE ,KU
2016.10.05
druk senacki nr 272 S

28 pos.

2016.10.21

Senat w dniu 21 października 2016 r. odrzucił projekt apelu i tym samym zakończył postępowanie w tej sprawie.

33 271 Projekt uchwały w sprawie wsparcia obywatelskich inicjatyw uczczenia 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej

2016.09.05
druk senacki nr 271

czytanie: 1 2 3

KU
2016.09.20
druk senacki nr 271 S

26 pos.

2016.09.21

26 pos.

2016.09.22
uchwała

34 262 Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej

2016.07.22
druk senacki nr 262

czytanie: 1 2 3

KU, KSEP
2016.08.02
druk  senacki nr 262 S

24 pos.

2016-08-03

24 pos.

2016-08-04

Uchwała

35 245 Projekt uchwały w 50. rocznicę śmierci gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego

2016.07.08
druk senacki nr 245

czytanie: 1 2 3

KU
2016.07.20
druk senacki nr 245 S

24 pos.

2016-08-04

24 pos.

2016-08-04

Uchwała

36 237 Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2017 Rokiem Bolesława Leśmiana

2016.07.07
druk senacki nr 237

Termin rozpatrzenia  2016.11.30

czytanie: 1 2 3

KU
2016.10.12
druk senacki nr 237 S

29 pos.

2016-11-04

29 pos.

2016-11-04

Senat odrzucił projekt uchwały i tym samym zakończył postępowanie w tej sprawie

37 236 Projekt uchwały w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej w latach 1939–1945

2016.07.06
druk senacki nr 236

czytanie: 1 2 3
38 221 Projekt uchwały o ustanowieniu roku 2017 Rokiem Koronacji Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej w 300. rocznicę tego wydarzenia

2016.06.29
druk senacki nr 221

 

Termin rozpatrzenia  2016.11.30

czytanie: 1 2 3

KU
2016.10.12
druk senacki nr 221 S

29 pos.

2016-11-04

29 pos.

2016-11-04

Uchwała

39 220 Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

2016.06.28
druk senacki nr 220

Zaproponowane zmiany odnoszą się do trybu postępowania z projektami uchwał dotyczącymi ustanowienia roku rokiem osoby albo wydarzenia oraz projektami uchwał związanymi z przypadającą rocznicą. W myśl proponowanych zmian projekty uchwał w sprawie ustanowienia roku rokiem osoby albo wydarzenia będą mogły być wniesione do dnia 30 września poprzedniego roku wraz z planowanym ramowym programem obchodów. Sprawozdanie w sprawie takiej uchwały będzie przedstawiane do dnia 31 października. Senat będzie mógł podjąć maksymalnie pięć uchwał w sprawie ustanowienia danego roku rokiem osoby albo wydarzenia. Powyższe ograniczenia nie będą dotyczyć uchwał związanych z przypadającą w danym roku rocznicą.

czytanie: 1 2 3

KRESS, KU
2016.07.05
druk senacki nr 220 S

22 pos.

2016.07.06

22 pos.

2016.07.07
uchwała

40 218 Projekt uchwały wzywającej Komisję Nadzoru Finansowego, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Prokuratora Generalnego do wyeliminowania z obrotu prawnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej umów kredytowych indeksowanych w walucie obcej lub denominowanych w walucie obcej, zawierających w swojej treści niedozwolone klauzule umowne

2016.06.17
druk nr 218

Materiały i opinie:
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta
Rzecznik Finansowy
Komisja Nadzoru Finansowego
Prokurator Generalny
Prezes Narodowego Banku Polskiego

Minister Finansów
Kancelaria Prezydenta

41 199 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

2016.06.09
druk senacki nr 199

Celem nowelizacji jest zmiana sposobu wyznaczania przez Marszałka Senatu terminu na składanie wniosków w sprawie powołania członków Kolegium IPN pierwszej kadencji.

czytanie: 1 2 3

KRESS, KU
2016.06.15
druk senacki nr 199 S

20 pos.

2016.06.19

20 pos.

2016.06.16
uchwała

42 198 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Generała Józefa Hallera

2016.06.09
druk senacki nr 198

 

Termin rozpatrzenia  2016.11.30

czytanie: 1 2 3

KU
2016.10.12
druk senacki nr 198 S

29 pos.

2016-11-04

29 pos.

2016-11-04

uchwała

43 197 Projekt uchwały w 100. rocznicę powstania Związku Ziemian

2016.06.09
druk senacki nr 197

czytanie: 1 2 3

KU
2016.06.29
druk numer 197 S

22 pos.

2016.07.07
uchwała
 

44 196 Projekt uchwały w sprawie utworzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej
czytanie: 1 2 3

KSEP, KU
2016.07.05
1druk senacki nr 196 S

22 pos.

2016.07.06

22 pos.

2016.07.07
uchwała

45 176 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Tadeusza Kościuszki

2016.05.19
druk senacki nr 176

Termin rozpatrzenia  2016.11.30

czytanie: 1 2 3

KU
2016.10.12
druk nr 176 S

29 pos.

2016-11-04

29 pos.

2016-11-04

uchwała

46 175 Projekt uchwały w sprawie uczczenia 40. rocznicy wydarzeń Czerwca 1976 w Radomiu, Ursusie i Płocku

2016.05.11
druk nr 175

czytanie: 1 2 3

KU
2016.05.31
2016.06.07
druk nr 175 S

19 pos.

2016.06.09

19 pos.

2016.06.09
uchwała

47 165 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Władysława Biegańskiego

2016.04.29
druk nr 165

 

Termin rozpatrzenia  2016.11.30

czytanie: 1 2 3

KU
2016.10.12
druk nr 165 S

29 pos.

2016-11-04

29 pos.

2016-11-04

uchwała

48 153 Projekt uchwały w 95. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego

2016-04-20

Druk nr 153

czytanie: 1 2 3

KU

2016-04-28
druk nr 153 S

16 pos.

2016.04.29

16 pos.

2016.04.29
uchwała

49 151 Projekt uchwały w sprawie poszanowania kompromisu wypracowanego w ustawie z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży

2016.04.13
druk nr 151

50 147 Projekt opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług COM(2016)128.

2016.04.13
druk nr 147

czytanie: 1 2 3

KSZUE, KGNI, KRPSS

2016-04-27

Druk nr 147 S

16 pos.

2016.04.29

16 pos.

2016.04.29
opinia

51 142 Projekt uchwały z okazji 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

2016.04.12
druk nr 142

czytanie: 1 2 3

KU
2016.04.19
druk nr 142 S

16 pos.

2016.04.29

16 pos.

2016.04.29
uchwała

52 138 Projekt uchwały w sprawie 35. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”

2016.04.06
druk nr 138

czytanie: 1 2 3

KU
2016.04.28
druk nr 138 S

17 pos.

2016.05.12

17 pos.

2016.05.12
uchwała

53 137 Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

2016.04.06
druk nr 137

Projekt wprowadza zmiany w Regulaminie w związku z przejęciem przez Senat zadań związanych z opieką nad Polonią oraz  Polakami za granicą.

czytanie: 1 2 3

KU, KRESS
2016.04.20
druk nr 137 S

16 pos.

2016.04.29

16 pos.

2016.04.29
uchwała

54 136 Projekt uchwały w sprawie uczczenia pamięci Józefa Czapskiego

2016.04.05
druk nr 136

czytanie: 1 2 3

KU
2016.04.13
druk nr 136 S

15 pos.

2016.04.13
 

15 pos.

2016.04.13
uchwała

55 134 Projekt uchwały w 1050. rocznicę Chrztu Polski

2016-04-06

Druk nr 134

czytanie: 1 2 3

KU
2016.04.07
druk nr 134 S

14 pos.

2016.04.07
druk nr 134 X

14 pos.

2016.04.07
uchwała

56 135 Projekt uchwały w sprawie uczczenia 60 rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956

2016.04.06
druk nr 135

czytanie: 1 2 3

KU
2016.05.11
druk nr 135 S

20 pos.

2016.06.16

20 pos.

2016.06.16
uchwała

57 123 Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

2016.03.15
druk nr 123

Projektowana uchwała zmierza do zmiany Regulaminu Senatu w kierunku dostosowania jego przepisów do rozwiązań zaproponowanych w aktualnie procedowanej noweli ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, która w miejsce Rady IPN tworzy Kolegium Instytutu. W związku z powyższym projekt uchwały wprowadza przepisy proceduralne regulujące sprawy powołania i odwołania przez Senat dwóch członków Kolegium oraz dostosowujące tę procedurę do kwestii powoływania i odwoływania  członków innych organów.

czytanie: 1 2 3

KRESS, KU
2016.05.18
druk nr 123 S

18 pos.

2016.05.19

18 pos.

2016.05.19
uchwała

58 114 Projekt uchwały w sprawie uwolnienia Nadii Sawczenko – deputowanej do Rady Najwyższej Ukrainy oraz członkini Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy

2016.03.17
druk nr 114

czytanie: 1 2 3

KU, KPCPP
2016.03.17
druk nr 114 S

13 pos.

2016.03.17

13 pos.

2016.03.17
uchwała

59 108 Projekt uchwały w sprawie w sprawie 80. rocznicy pierwszej deportacji ludności polskiej do Kazachstanu

2016-03-09
Druk nr 108

czytanie: 1 2 3

KU
2016.03.16
druk nr 108 S

13 pos.

2016.03.17

13 pos.

2016.03.17
uchwała

60 91 Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

2016.02.18
druk nr 91
Projekt wycofany
2016.03.16
druk nr 91 W
 

Projekt ma na celu ustalenie, że sprawozdania dotyczące tzw. uchwał rocznicowych przygotowywać i przedstawiać będzie Komisja Kultury i Środków Przekazu, a nie – Komisja Ustawodawcza.

123
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito