Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

inicjatywy uchwałodawcze

123
Lp. Nr druku Projekt
Data wniesienia do Marszałka Senatu
Uzasadnienie projektu Czytania
1 624 Projekt uchwały w 150. rocznicę urodzin prof. Ignacego Mościckiego, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1926–1939

2017.10.24
druk senacki nr 624

czytanie: 1 2 3

KU
2017.11.14
druk senacki nr 624 S

50 pos.

2017.11.15

50 pos.

2017.11.15
uchwała

2 615 Projekt uchwały w 650. rocznicę nadania Ormianom pierwszego przywileju w Polsce
czytanie: 1 2 3

KU
2017.10.18
druk senacki nr 615 S
 

48 pos.

2017.10.18

48 pos.

2017.10.19
uchwała

3 612 Projekt uchwały w sprawie uczczenia pamięci Bolesława Leśmiana

2017.09.27
druk senacki nr 612

czytanie: 1 2 3

2017.11.08
KU
druk senacki nr 612 S

50 pos.

2017.11.15

50 pos.

2017.11.15
uchwała

4 611 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Niepodległości Polski

2017.09.27
druk senacki  nr 611
 

Termin rozpatrzenia: 2017.10.31

czytanie: 1

KU
2017.10.18
druk senacki nr 611 S

5 610 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Prawd Polaków spod Znaku Rodła

2017.09.27
druk senacki nr 610

Termin rozpatrzenia: 2017.10.31

czytanie: 1

KU

2017.10.18 i 19

druk senacki nr 610 S

6 601 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919

2017.09.22
druk senacki nr 601

Termin rozpatrzenia: 2017.10.31

czytanie: 1
7 600 Projekt uchwały w 40. rocznicę powstania i rozpoczęcia działalności przez Polski Komitet Obrony Życia, Rodziny i Narodu

2017.09.21
druk senacki nr 600

czytanie: 1

KU
2017.11.14
druk senacki nr 600 S

8 581 Projekt uchwały w 70. rocznicę urodzin błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki kapelana „Solidarności”

2017.08.28
druk senacki nr 581

czytanie: 1 2 3

47 pos.

2017.09.21

47 pos.

2017.09.21
uchwała

9 579 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919

2017.07.27
druk senacki nr 579

Termin rozpatrzenia: 2017.10.31

czytanie: 1
10 578 Projekt uchwały w 55. rocznicę śmierci Arcybiskupa Eugeniusza Baziaka

2017.08.27
druk senacki nr 578

czytanie: 1 2 3

KU
2017.09.20
druk senacki nr 578 S

48 pos.

2017.10.18

48 pos.

2017.10.18
uchwała

11 576 Projekt opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania prawa oraz ustanawiającej szczegółowe zasady w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczącej delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego COM(2017)278

2017.07.26
druk senacki nr 576

czytanie: 1 2 3

KI, KSZUE
2017.07.26
druk nr 576 S

46 pos.

2017.07.26

46 pos.

2017.07.27
uchwała

12 575 Projekt uchwały w siedemdziesiątą rocznicę urodzin Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki

2017.07.21
druk senacki nr 575

czytanie: 1 2 3

47 pos.

2017.09.21

47 pos.

2017.09.21

uchwała

13 539 Projekt uchwały w setną rocznicę utworzenia Narodowego Komitetu Polskiego

2017.06.22
druk senacki nr 539

czytanie: 1 2 3

KU
2017.07.12
druk senacki nr 539 S

45 pos.

2017.07.18

45 pos.

2017.07.19
uchwała

14 523 Projekt uchwały w sprawie upamiętnienia Ofiar „operacji polskiej” NKWD z 1937 r.

2017.06.01
druk senacki nr 523

czytanie: 1 2 3

KU
2017.06.27
druk senacki nr 523 S

45 pos.

2017.07.18

45 pos.

2017.07.19
uchwała

15 522 Projekt uchwały w 25. rocznicę odwołania rządu Jana Olszewskiego

2017.06.01
druk senacki nr 522

czytanie: 1 2 3
16 520 Projekt opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE COM(2017)253

2017.06.01
druk senacki nr 520

czytanie: 1 2 3

KRPSS, KSZUE
2017.06.20
druk senacki nr 520 S

43 pos.

2017.06.22

43 pos.

2017.06.22
uchwała

17 518 Projekt uchwały w sprawie uznania zasług profesora Zbigniewa Brzezińskiego dla Państwa Polskiego
czytanie: 1 2 3

42 pos.

2017.06.01

42 pos.

2017.06.01
uchwała

18 502 Projekt uchwały w 100. rocznicę śmierci Mariana Smoluchowskiego - genialnego polskiego fizyka

2017.04.21
druk senacki nr 502

czytanie: 1 2 3

KU
2017.05.31
druk senacki nr 502 S

44 pos.

2017.06.28

44 pos.

2017.06.28
uchwała

19 482 Projekt opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (wersja przekształcona) COM(2016)864

2017.04.20
druk senacki nr 482

czytanie: 1 2 3

KSZUE, KGNI
2017.04.25
druk senacki nr 482 S

40 pos.

2017.04.27

40 pos.

2017.04.27
opinia

20 481 Projekt opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (wersja przekształcona) COM(2016)861

2017.04.20
druk senacki nr 481

czytanie: 1 2 3

KSZUE, KGNI
2017.04.25
druk senacki nr 481 S

40 pos.

2017.04.27

40 pos.

2017.04.27
opinia

21 462 Projekt uchwały w 150. rocznicę powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”

2017.03.28
druk senacki nr 462

czytanie: 1 2 3
22 461 Projekt uchwały o ustanowieniu roku 2018 Rokiem 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Termin rozpatrzenia: 2017.10.31

czytanie: 1

KU
2017.10.18
druk senacki nr 461 S

23 449 Projekt uchwały w 60. rocznicę zapoczątkowania procesów integracji europejskiej

2017.03.21
druk senacki nr 449
Projekt wycofany
2017.03.28
druk senacki nr 449 W
 

24 448 Projekt uchwały w 30. rocznicę śmierci ks. Franciszka Blachnickiego

2017.03.16
druk senacki nr 448

czytanie: 1 2 3

KU
2017.03.23
druk senacki nr 448 S

38 pos.

2017.03.30

38 pos.

2017.03.30
uchwała

25 438 Projekt uchwały w sprawie poparcia przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej kandydatury Donalda Tuska na Przewodniczącego Rady Europejskiej

2017.02.22
druk senacki nr 438

czytanie: 1

KU, KSZUE

2017.05.15
druk senacki nr 438 S

26 437 Projekt uchwały w sprawie uznania wielkich zasług dla Państwa Polskiego Leona Janty-Połczyńskiego w 150-lecie Jego urodzin

2017.02.24
druk senacki nr 437

czytanie: 1 2 3

KU
2017.04.26
druk senacki nr 437 S

41 pos.

2017.05.16

41 pos.

2017.05.16
uchwała

27 410 Projekt uchwały w sprawie wycofania z Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

2017.02.08
druk senacki nr 410

czytanie: 1 2 3

KU, KKSP, KSTAP
2017-02-21
druk senacki nr 410 S

36 pos.

2017.03.03

36 pos.

2017.03.03
uchwała
 

28 399 Projekt uchwały z okazji 500-lecia Reformacji

2017.01.11
druk senacki nr 399

czytanie: 1 2 3
29 370 Projekt uchwały w 25. rocznicę zakończenia działalności Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie

2016.12.07

druk senacki nr 370

czytanie: 1 2 3

KU
2016.12.12
druk senacki nr 370 S

32 pos.

2016.12.13

33 pos.

2016.12.13
uchwała

30 368 Projekt uchwały w 35. rocznicę tragicznych wydarzeń w kopalni „Wujek”

2016.12.01
druk senacki nr 368

czytanie: 1 2 3
123
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito