Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Posiedzenia

40. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

26 i 27 kwietnia 2017 r.

Projekt

Początek posiedzenia w dniu 26 kwietnia 2017 r. o godz. 11.00

1.
Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
Druki senackie: 474474 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
więcej informacji o punkcie

Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

druki sejmowe nr 1092, do druku nr 1092, 1447, 1447-A

druki senackie nr 474, 474 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów.
 

Ustawa określa zasady uzyskiwania uprawnień do wykonywania zawodu biegłego rewidenta, organizacji samorządu zawodowego biegłych rewidentów oraz zasady sprawowania nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi, samorządem zawodowym, a także zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej. Regulacja ta zastąpi dotychczasową ustawę regulującą tę kwestię oraz implementuje postanowienia prawa UE.
 

Sejm uchwalił ustawę na 39. posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 11 kwietnia 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu  11 maja 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 11 kwietnia 2017 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych  w tej sprawie odbyło się 19 kwietnia 2017 r.

Komisja wnosi wprowadzenie poprawek do ustawy (39) (druk nr 474 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Bierecki.

2.
Ustawa o inwestycjach w zakresie budowy lub przebudowy toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 metra
Druki sejmowe: 1349do druku 1349do druku 13491392
Druki senackie: 469469 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
więcej informacji o punkcie

Ustawa o inwestycjach w zakresie budowy lub przebudowy toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 metra.

druki sejmowe nr 1349, do druku nr 1349, 1392

druki senackie nr 469, 469 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

 

Ustawa określa niektóre warunki przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury zapewniającej dostęp do portu, polegających na budowie lub przebudowie toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 metra, mających charakter strategiczny dla gospodarki i bezpieczeństwa państwa oraz źródła finansowania tych inwestycji.
 

Sejm uchwalił ustawę na 39. posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 11 kwietnia 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11 maja 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 11 kwietnia 2017 r. skierował ustawę do:

- Komisji Infrastruktury,

-Komisji Środowiska.

Wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 19 kwietnia  2017 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawybez poprawek (druk nr 469 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jacek Włosowicz.

3.
Ustawa o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej
Druki sejmowe: 1321do druku 13211342
Druki senackie: 478478 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
więcej informacji o punkcie

Ustawa o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej.

druki sejmowe nr 1321, do druku nr 1321, 1342

druki senackie nr 478, 478 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy unijnej. Ustawa uzupełnia przepisy Kodeksu pracy, wprowadzając nowe charakterystyczne dla sektora żeglugi śródlądowej elementy, odpowiadające potrzebom podmiotów działających w branży żeglugowej. Zgodnie z ustawą czas pracy obejmuje również okres pozostawania w gotowości do pracy np. pełnienie dyżuru na statku oraz czas oczekiwania na załadunek lub rozładunek.
 

Sejm uchwalił ustawę na 39. posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 11 kwietnia 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11 maja 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 11 kwietnia 2017 r. skierował ustawę do:

- Komisja Infrastruktury

- Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej  w tej sprawie odbyło się 19 kwietnia 2017 r.  

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawybez poprawek (druk nr 478 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Hamerski.

4.
Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
Druki senackie: 471
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1256, do druku nr 1256, 1306, do druku nr 1306, 1398, 1398-A

druk senacki nr 471
 

Były to rządowy i poselski projekty ustaw.

Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 

Ustawa dotyczy m. in. wprowadzenia indywidualnych rachunków składkowych dla płatników składek, na które dokonywana będzie jedna wpłata na wszystkie należności, do których poboru zobowiązany jest ZUS.

 

Sejm uchwalił ustawę na 39. posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 11 kwietnia 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11 maja 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 11 kwietnia 2017 r. skierował ustawę do  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 19 kwietnia 2017 r. Komisja nie zakończyła prac.

Kolejne posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbędzie się 25 kwietnia 2017 r. (wtorek).

5.
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody
Druki sejmowe: 1334do druku 1334do druku 1334do druku 133413371337 A
Druki senackie: 475475 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody.

druki sejmowe nr 1334, do druku nr 1334, 1337, 1337-A

druki senackie nr 475, 475 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa dotyczy wprowadzenia przepisów, które będą dawały możliwość weryfikacji czy wycinka drzew oraz krzewów była przeprowadzona w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą.
 

Sejm uchwalił ustawę na 39. posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 11 kwietnia 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11 maja 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 11 kwietnia 2017 r. skierował ustawę do Komisji Środowiska.

 

Posiedzenie Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 19 kwietnia 2017 r.

Komisja wnosi wprowadzenie poprawek do ustawy (4) (druk nr 475 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zdzisław Pupa.

6.
Ustawa o ustanowieniu Krzyża Zachodniego
Druki sejmowe: 1294do druku 1294do druku 129413951395 A
Druki senackie: 470470 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ustanowieniu Krzyża Zachodniego.

druki sejmowe nr 1294, do druku nr 1294, 1395, 1395-A

druki senackie 470, 470 A
 

Był to senacki projekt ustawy.

 

W myśl ustawy odznaczenie Krzyża Zachodniego ma być nadawane osobom narodowości innej niż polska, które w latach 1939-1989 niosły pomoc Polakom.

 

Sejm uchwalił ustawę na 39. posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 11 kwietnia 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11 maja 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 11 kwietnia 2017 r. skierował ustawę do:

-Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą,

-Komisji Kultury i Środków Przekazu.

 

Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz  Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 19 kwietnia 2017 r.

Komisje wnoszą wprowadzenie poprawek do ustawy (3) (druk nr 475 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Żaryn.

7.
Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o readmisji osób, podpisanej w Warszawie dnia 22 sierpnia 2016 r.
Druki sejmowe: 13481416
Druki senackie: 473473 A473 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o readmisji osób, podpisanej w Warszawie dnia 22 sierpnia 2016 r.

druki sejmowe nr 1348, 1416

druki senackie nr 473, 473 A, 473 B

Był to rządowy projekt ustawy.
 

Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o readmisji osób została sporządzona w celu określenia prawnych podstaw przyjmowania na swoje terytorium obywateli państw Stron przebywających bez zezwolenia na terytorium państwa drugiej Strony.
 

Sejm uchwalił ustawę na 39. posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 11 kwietnia 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11 maja 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 11 kwietnia 2017 r. skierował ustawę do:

-  KomisjiSpraw Zagranicznych i Unii Europejskiej,

-  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji  w tej sprawie odbyło się 19 kwietnia 2017 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawybez poprawek (druk nr 473 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Robert Mamątow.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 20 kwietnia 2017 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawybez poprawek (druk nr 473 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Tomasz Grodzki.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito