Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Posiedzenia

67. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

17 i 18 grudnia 2014 r.

 zapis video 1. dnia obrad cz. 2.

 zapis video 1. dnia obrad cz. 3.

 zapis video 2. dnia obrad cz. 1.

 zapis video 2. dnia obrad cz. 2.

 zapis video 2. dnia obrad cz. 3.

 zapis video 2. dnia obrad cz. 4.

1.
Ustawa o Karcie Dużej Rodziny Senat w dniu 17 grudnia 2014 r. przyjął ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 29232958do 2958
Druki senackie: 791791 A791 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 791.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o Karcie Dużej Rodziny.

druki sejmowe nr 2923, 2958, do druku nr 2958

druki senackie nr 791, 791 A, 791 B
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Pracy i Polityki Społecznej.

 

Ustawa określa zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny, sposób przyznawania im uprawnień oraz sposób realizacji i finansowania zadań z tego zakresu.
 

Sejm uchwalił ustawę na 81. posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 5 grudnia 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 4 stycznia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 5 grudnia 2014 r. skierował ustawę do:

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

- Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 11 grudnia 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 791 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Tadeusz Arłukowicz.

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 11 grudnia 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 791 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Michalski.

2.
Ustawa o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012-2014 Senat w dniu 17 grudnia 2014 r. przyjął ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2905do 29052946
Druki senackie: 788788 A788 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 788.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012-2014.

druki sejmowe nr 2905, do druku nr 2905, 2946

druki senackie nr 788, 788 A, 788 B
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.

 

Ustawa wprowadza przedłużenie na kolejne lata (2015 r. oraz 2016 r.) regulacji zawartych w obecnie obowiązującej ustawie z dnia 13 stycznia 2012 r.

 

Sejm uchwalił ustawę na 81. posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 5 grudnia 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 4 stycznia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 5 grudnia 2014 r. skierował ustawę do:

- Komisji Zdrowia,

- Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 11 grudnia 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 788 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Alicja Chybicka.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się  12 grudnia 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 788 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Konopka.

3.
Ustawa o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego Senat w dniu 17 grudnia 2014 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
Druki sejmowe: 2960do 29602977do 2977
Druki senackie: 795795 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 795.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego.

druki sejmowe nr 2960, do druku nr 2960, 2977, do druku nr 2977

druki senackie nr 795, 795 A

 

Był to poselski projekt ustawy.

 

Ustawa ma na celu zniesienie obowiązku kierowania krótkich wiadomości tekstowych (sms) do numerów innych niż 112 oraz do właściwego terytorialnie centrum powiadamiania ratunkowego oraz połączeń do innych numerów alarmowych do właściwych terytorialnie jednostek służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy.

 

Sejm uchwalił ustawę na 81. posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 5 grudnia 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 4 stycznia 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 5 grudnia 2014 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 11 grudnia 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 795 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Pająk.

4.
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Senat w dniu 17 grudnia 2014 r. przyjął ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 28472917
Druki senackie: 790790 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 790.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

druki sejmowe nr 2847, do druku nr 2847, 2917

druki senackie nr 790, 790 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Ustawa ma na celu wprowadzenie do prawa polskiego przepisów uzupełniających dotyczących jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych oraz przepisów w sprawie wzajemnego uznawania środków ochrony w sprawach cywilnych. Projekt dodaje przepisy dotyczące:

·           zaświadczeń dotyczących orzeczeń, ugód i innych tytułów egzekucyjnych w sprawach cywilnych i handlowych;

·           wyciągów z orzeczeń, ugód i innych tytułów egzekucyjnych w sprawach alimentacyjnych;

·           zaświadczeń dotyczących orzeczeń obejmujących środki ochrony w sprawach cywilnych;

·           uznania i wykonania niektórych orzeczeń sądów państw członkowskich UE oraz pochodzących z tych państw ugód i dokumentów urzędowych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 81. posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 5 grudnia 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 4 stycznia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 5 grudnia 2014 r. skierował ustawę do:

─ Komisji Ustawodawczej,

─ Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się  11 grudnia 2014 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 790 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.

5.
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 17 grudnia 2014 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
Druki sejmowe: 2708 cz.12708 cz. 2do 2708do 2708do 27082952do 29522952 A
Druki senackie: 787787 A787 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 787.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2708, do druku nr 2708, 2952, do druku nr 2952, 2952-A

druki senackie nr 787, 787 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.
 

Ustawa ma na celu wdrożenie przepisu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz wdrożenie dyrektywy zmieniającej ją w zakresie zapobiegania wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji. W związku z tym projekt ustawy wprowadza m.in. definicję „sfałszowanego produktu leczniczego” w celu odróżnienia go od innych nielegalnych produktów leczniczych. Projekt doprecyzowuje również kwestie związane z kontrolą przeprowadzaną przez inspektorów Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. Ponadto ujednolica się przepisy dotyczące zezwoleń na wytwarzanie i import produktów leczniczych.

 

Sejm uchwalił ustawę na 81. posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 5 grudnia 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 4 stycznia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 5 grudnia 2014 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.

 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 11 grudnia 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 787 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Muchacki.

6.
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 18 grudnia 2014 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.
Druki sejmowe: 2655do 2655do 2655do 2655do 26552865do 2865
Druki senackie: 780780 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 780.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2655, do druku nr 2655, 2865, do druku nr 2865

druki senackie nr 780, 780 A

 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Ustawa wprowadza obowiązek składania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosków o wpis do księgi wieczystej oraz wniosków o założenie księgi wieczystej. Nowelizacja dokonuje także zmian w przepisach dotyczących postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zmierzających do dostosowania przepisów procedury do obowiązujących przepisów prawa materialnego. Ponadto wprowadza się zmianę umożliwiającą pracodawcom i organom rentowym posiadającym zdolność sądową i procesową, ale niemającym statusu osoby prawnej bądź przedsiębiorcy, udzielenie pełnomocnictwa procesowego pracownikom niebędącym radcami prawnymi.
 

Sejm uchwalił ustawę na 80. posiedzeniu w dniu 28 listopada 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 listopada 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 grudnia 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 28 listopada 2014 r. skierował ustawę do

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 11 grudnia 2014 r.
Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (3) do ustawy (druk nr 780 A).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Michał Seweryński.

7.
Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 18 grudnia 2014 r. wprowadził poprawki (8) do ustawy.
Druki sejmowe: 2739do 2739do 2739do 27392895do 28952895 A
Druki senackie: 775775 A775 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 775.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2739, do druku nr 2739, 2895, do druku nr 2895, 2895-A

druki senackie nr 775, 775 A

 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

Ustawa ma na celu wzmocnienie działania Służby Celnej m.in. poprzez:

·       stworzenie ułatwień dla przedsiębiorców kontrolowanych przez Służbę Celną;

·       wprowadzenie usprawnień w zakresie kontroli wykonywanej przez Służbę Celną;

·       wzmocnienie kompetencji kontrolnych Służby Celnej;

·       zapobieganie korupcji w Służbie Celnej;

·       wprowadzenie usprawnień mechanizmów zarządzania zasobami ludzkimi.
 

Sejm uchwalił ustawę na 80. posiedzeniu w dniu 28 listopada 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 listopada 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 grudnia 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 28 listopada 2014 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się  10 grudnia 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (8) do ustawy (druk nr 775 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Gruszczyński.

8.
Ustawa o obligacjach Senat w dniu 18 grudnia 2014 r. wprowadził poprawki (16) do ustawy.
Druki sejmowe: 2735do 2735do 2735do 2735do 2735do 27352882do 2882
Druki senackie: 773773 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 773.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o obligacjach.

druki sejmowe nr 2735, do druku nr 2735, 2882, do druku nr 2882

druki senackie nr 773, 773 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Ustawa określa zasady emisji, zmiany warunków emisji, zbywania, nabywania i wykupu obligacji.
 

Sejm uchwalił ustawę na 80. posiedzeniu w dniu 28 listopada 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 listopada 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 grudnia 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 28 listopada 2014 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 10 grudnia 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (16) do ustawy (druk nr 773 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Witold Sitarz.

9.
Ustawa o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 18 grudnia 2014 r. wprowadził poprawki (6) do ustawy
Druki sejmowe: 2394do 2394do 2394do 239426222885
Druki senackie: 782782 A782 B782 C782 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 782.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2394, do druku nr 2394, 2622, 2885

druki senackie nr 782, 782 A, 782 B, 782 C

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Środowiska.
Celem ustawy jest transpozycja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczonego stosowania mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych. Ustawa reguluje zagadnienia dotyczące mikroorganizmów i organizmów genetycznie zmodyfikowanych w zakresie:

·       prowadzenia zakładów inżynierii genetycznej,

·       zamkniętego użycia mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych,

·       zamkniętego użycia organizmów genetycznie zmodyfikowanych i zamierzonego uwolnienia ich do środowiska,

·       wprowadzenia do obrotu produktów genetycznie zmodyfikowanych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 80. posiedzeniu w dniu 28 listopada 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 listopada 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 grudnia 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 28 listopada 2014 r. skierował ustawę do

─  Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

─  Komisji Środowiska.

 

Posiedzenie Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 10 grudnia 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (4) do ustawy (druk nr 782 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Hodorowicz.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 12 grudnia 2014 r.

Komisja nie poparła wniosków przedstawionych w czasie posiedzenia. Wnioski poddane pod głosowanie zawarte są w druku nr 782 B.

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Konopka.

Senat w dniu 18 grudnia 2014 r. skierował ustawę do

  Komisji Nauki, Edukacji i Sportu,

  Komisji Zdrowia.

Posiedzenie Komisji Zdrowia oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 18 grudnia 2014 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (4) do ustawy (druk nr 782 C).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Wach.

10.
Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 18 grudnia 2014 r. wprowadził poprawki (35) do ustawy.
Druki sejmowe: 2086_cz._1.pdf2086_cz._2.pdfdo 2829do 2086do 2086282929432943 Ado 2829do 2943
Druki senackie: 789789 A789 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 789.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki
oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2086, do druku nr 2086, 2829, do druku nr 2829, 2943, do druku nr 2943, 2943-A

druki senackie nr 789, 789 A
 

Były to rządowy i komisyjny projekty ustaw. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Ustawa ma na celu udoskonalenie systemu finansowania nauki i ułatwienie środowisku naukowemu podejmowania badań naukowych i prac rozwojowych m.in. przez wprowadzenie przepisów skutkujących usprawnieniem procedur i zasad przyznawania środków finansowych na naukę i ich większym dostosowaniem do specyfiki i charakteru finansowanych zadań. Zmiany proponowane w nowelizacji wynikają z doświadczeń trzech lat obowiązywania ustawy.
 

Sejm uchwalił ustawę na 81. posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 5 grudnia 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 4 stycznia 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 5 grudnia 2014 r. skierował ustawę do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

 

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 16 grudnia 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (27) do ustawy (druk nr 789 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Knosala.

11.
Ustawa o ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 27 czerwca 2014 r. Senat w dniu 18 grudnia 2014 r. przyjął ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 28582924
Druki senackie: 794794 A794 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 794.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 27 czerwca 2014 r.

druki sejmowe nr 2858, 2924

druki senackie nr 794, 794 A, 794 B
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych.
 

Ogólne cele stowarzyszenia mają za zadanie promowanie stopniowego zbliżania się stron w oparciu o wspólne wartości, zapewnianie pogłębionego dialogu politycznego; promowanie, zachowanie i wzmacnianie pokoju i stabilizacji zarówno na poziomie regionalnym, jak i międzynarodowym. Stowarzyszenie stworzy także warunki sprzyjające pogłębionym stosunkom gospodarczym i handlowym, prowadzącym do stopniowego dostępu Mołdawii do części rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Dzięki układowi pogłębiona zostanie również współpraca w dziedzinie sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa w celu wzmocnienia praworządności oraz poszanowania praw człowieka.
 

Sejm uchwalił ustawę na 81. posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 5 grudnia 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 4 stycznia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 5 grudnia 2014 r. skierował ustawę do:

- Komisji Spraw Unii Europejskiej

- Komisji Spraw Zagranicznych

 

Posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 11 grudnia 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 794 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Edmund Wittbrodt.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 16 grudnia 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 794 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jarosław Obremski.

12.
Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych, sporządzonej w Zgorzelcu dnia 15 maja 2014 r. Senat w dniu 18 grudnia 2014 r. przyjął ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 28272925
Druki senackie: 792792 A792 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 792.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych, sporządzonej w Zgorzelcu dnia 15 maja 2014 r.

druki sejmowe nr 2827, 2925

druki senackie nr 792, 792 A, 792 B
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych oraz Minister Spraw Zagranicznych.

 

Umowa reguluje kwestie współpracy służb ochrony  bezpieczeństwa i porządku publicznego, mającej na celu zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw oraz niektórych wykroczeń oraz ściganie ich sprawców.

 

Sejm uchwalił ustawę na 81. posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 5 grudnia 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 4 stycznia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 5 grudnia 2014 r. skierował ustawę do:

- Komisji Spraw Zagranicznych,

- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 11 grudnia 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 792 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bohdan Paszkowski.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 16 grudnia 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 792 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Norbert Obrycki.

13.
Ustawa o ratyfikacji Statutu Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej – Interpol, przyjętego w Wiedniu dnia 13 czerwca 1956 r. Senat w dniu 18 grudnia 2014 r. przyjął ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 28762926
Druki senackie: 793793 A793 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 793.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Statutu Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej – Interpol, przyjętego w Wiedniu dnia 13 czerwca 1956 r.

druki sejmowe nr 2876, 2926

druki senackie nr 793, 793 A, 793 B
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych oraz Minister Spraw Zagranicznych.
 

Ratyfikacja Statutu wzmocni pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Zasadniczym skutkiem prawnym ratyfikacji będzie prawne usankcjonowanie związania Polski Statutem i uporządkowanie ram organizacyjnych wymiany informacji w obszarze międzynarodowym.
 

Sejm uchwalił ustawę na 81. posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 5 grudnia 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 4 stycznia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 5 grudnia 2014 r. skierował ustawę do:

- Komisji Spraw Zagranicznych,

- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 11 grudnia 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 793 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Robert Mamątow.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 16 grudnia 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 793 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Maria Jackowski.

14.
Ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego. Senat w dniu 18 grudnia 2014 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
Druki sejmowe: 29982999do 2999
Druki senackie: 797797 A797 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 797.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego

druki sejmowe nr 2998, 2999, do druku 2999

druki senackie nr 797, 797 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych.

Ustawa ma na celu przedłużenie o dwa miesiące okresu vacatio legis ustaw, co zapewnieni bezpieczne tj. bez negatywnych skutków dla obsługi obywateli, wdrożenie Systemu Rejestrów Państwowych, na który składają się m.in. rejestr PESEL, Rejestr Dowodów Osobistych i rejestr stanu cywilnego.

Sejm uchwalił ustawę na 83 posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 18 grudnia 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 17 stycznia 2015 r.

Marszałek Senatu w dniu 18 grudnia 2014 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 18 grudnia 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 797 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Sepioł.

15.
Wyrażenie zgody na odwołanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Senat w dniu 18 grudnia 2014 r. wyraził zgodę na odwołanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Druki sejmowe: 2954.pdf
Druki senackie: 784
Uchwała: 784.pdf
więcej informacji o punkcie

Wyrażenie zgody na odwołanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

druk sejmowy nr 2954

druk senacki nr 784

 

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Wojciech Rafał Wiewiórowski złożył oświadczenie o zrzeczeniu się stanowiska w związku z powołaniem go na stanowisko Zastępcy Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.
 

Sejm na 81. posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2014 r. odwołał z funkcji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Wojciecha Rafała Wiewiórowskiego.

Uchwała w tej sprawie została przekazana do Senatu w dniu 3 grudnia 2014 r.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito