Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Posiedzenia

Posiedzenie: 32. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 5 dzień
Wróć do porządku obrad
Głosowania z dnia następnego Głosowania z dnia poprzedniego
Nr głosowania Temat głosowania Wyniki głosowania
80
Wniosek formalny

imienne
wersja do druku
kluby i koło
81
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 100. rocznicy śmierci św. Brata Alberta Chmielowskiego

Wniosek o przyjęcie projektu

imienne
wersja do druku
kluby i koło
82
Drugie czytanie projektu uchwały w 110. rocznicę powstania Polskiej Macierzy Szkolnej

Wniosek o przyjęcie projektu

imienne
wersja do druku
kluby i koło
83
Wniosek formalny

imienne
wersja do druku
kluby i koło
84
Wniosek formalny

imienne
wersja do druku
kluby i koło
85
Wniosek formalny

imienne
wersja do druku
kluby i koło
86
Wniosek formalny

imienne
wersja do druku
kluby i koło
87
Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

imienne
wersja do druku
kluby i koło
88
Ustawa o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

imienne
wersja do druku
kluby i koło
89
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

imienne
wersja do druku
kluby i koło
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito