Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Posiedzenia

Posiedzenie: 32. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 4 dzień
Wróć do porządku obrad
Głosowania z dnia następnego Głosowania z dnia poprzedniego
Nr głosowania Temat głosowania Wyniki głosowania
46
Wniosek formalny

imienne
wersja do druku
kluby i koło
47
Wniosek formalny

imienne
wersja do druku
kluby i koło
48
Wniosek formalny

imienne
wersja do druku
kluby i koło
49
Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji i Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie uzupełniającej Protokół dotyczący statusu międzynarodowych dowództw wojskowych ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, podpisanej w Warszawie dnia 9 lipca 2016 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

imienne
wersja do druku
kluby i koło
50
Ustawa o ratyfikacji Protokołu o zmianie Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej z dnia 22 października 1963 r., ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r. i 23 listopada 1977 r., a także Statutu tego Banku, ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r. i 23 listopada 1977 r., sporządzonego w Moskwie dnia 18 grudnia 1990 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

imienne
wersja do druku
kluby i koło
51
Ustawa o ratyfikacji Protokołu o zmianie Porozumienia o utworzeniu i działalności Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej z dnia 22 października 1963 r., ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. i 18 grudnia 1990 r., oraz Statutu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej, ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. i 18 grudnia 1990 r. sporządzonego w Warszawie dnia 25 listopada 2014 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

imienne
wersja do druku
kluby i koło
52
Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

imienne
wersja do druku
kluby i koło
53
Ustawa o ustanowieniu "Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020"

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

imienne
wersja do druku
kluby i koło
54
Ustawa o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020"

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

imienne
wersja do druku
kluby i koło
55
Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

imienne
wersja do druku
kluby i koło
56
Ustawa – Prawo oświatowe

Wniosek o odrzucenie ustawy

imienne
wersja do druku
kluby i koło
57
Ustawa – Prawo oświatowe

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

imienne
wersja do druku
kluby i koło
58
Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

Wniosek o odrzucenie ustawy

imienne
wersja do druku
kluby i koło
59
Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

imienne
wersja do druku
kluby i koło
60
Ustawa o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

imienne
wersja do druku
kluby i koło
61
Ustawa o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

imienne
wersja do druku
kluby i koło
62
Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Wniosek o odrzucenie ustawy

imienne
wersja do druku
kluby i koło
63
Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Poprawka 1

imienne
wersja do druku
kluby i koło
64
Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Poprawka 2, 5

imienne
wersja do druku
kluby i koło
65
Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Poprawka 3

imienne
wersja do druku
kluby i koło
66
Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Poprawka 4

imienne
wersja do druku
kluby i koło
67
Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Poprawka 6

imienne
wersja do druku
kluby i koło
68
Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Poprawka 7

imienne
wersja do druku
kluby i koło
69
Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Poprawka 8

imienne
wersja do druku
kluby i koło
70
Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

imienne
wersja do druku
kluby i koło
71
Ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Wniosek o odrzucenie ustawy

imienne
wersja do druku
kluby i koło
72
Ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Poprawka 1-6, 8-11, 14

imienne
wersja do druku
kluby i koło
73
Ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Poprawka 7

imienne
wersja do druku
kluby i koło
74
Ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Poprawka 12

imienne
wersja do druku
kluby i koło
75
Ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Poprawka 13, 15

imienne
wersja do druku
kluby i koło
76
Ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Poprawka 16

imienne
wersja do druku
kluby i koło
77
Ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

imienne
wersja do druku
kluby i koło
78
Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2016

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

imienne
wersja do druku
kluby i koło
79
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

imienne
wersja do druku
kluby i koło
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito