Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Posiedzenia

Posiedzenie: 32. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 3 dzień
Wróć do porządku obrad
Głosowania z dnia następnego Głosowania z dnia poprzedniego
Nr głosowania Temat głosowania Wyniki głosowania
27
Ustawa o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin

Poprawka 1

imienne
wersja do druku
kluby i koło
28
Ustawa o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin

Poprawka 2

imienne
wersja do druku
kluby i koło
29
Ustawa o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin

Poprawka 3

imienne
wersja do druku
kluby i koło
30
Ustawa o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin

Poprawka 4

imienne
wersja do druku
kluby i koło
31
Ustawa o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin

Poprawka 5

imienne
wersja do druku
kluby i koło
32
Ustawa o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin

Poprawka 6

imienne
wersja do druku
kluby i koło
33
Ustawa o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin

Poprawka 7

imienne
wersja do druku
kluby i koło
34
Ustawa o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin

Poprawka 8

imienne
wersja do druku
kluby i koło
35
Ustawa o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin

Poprawka 9

imienne
wersja do druku
kluby i koło
36
Ustawa o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

imienne
wersja do druku
kluby i koło
37
Drugie czytanie projektu uchwały w 35. rocznicę tragicznych wydarzeń na „Wujku”

Poprawka

imienne
wersja do druku
kluby i koło
38
Drugie czytanie projektu uchwały w 35. rocznicę tragicznych wydarzeń na „Wujku”

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

imienne
wersja do druku
kluby i koło
39
Drugie czytanie projektu uchwały w 46. rocznicę krwawej masakry robotników w Szczecinie i na Wybrzeżu

Poprawka

imienne
wersja do druku
kluby i koło
40
Drugie czytanie projektu uchwały w 46. rocznicę krwawej masakry robotników w Szczecinie i na Wybrzeżu

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

imienne
wersja do druku
kluby i koło
41
Wniosek formalny

imienne
wersja do druku
kluby i koło
42
Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Wniosek o odrzucenie ustawy

imienne
wersja do druku
kluby i koło
43
Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

imienne
wersja do druku
kluby i koło
44
Wniosek formalny

imienne
wersja do druku
kluby i koło
45
Wniosek formalny

imienne
wersja do druku
kluby i koło
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito