Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Posiedzenia

Posiedzenie: 32. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 1 dzień
Wróć do porządku obrad
Głosowania z dnia następnego
Nr głosowania Temat głosowania Wyniki głosowania
1
Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

imienne
wersja do druku
kluby i koło
2
Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

imienne
wersja do druku
kluby i koło
3
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

imienne
wersja do druku
kluby i koło
4
Ustawa o wyposażeniu morskim

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

imienne
wersja do druku
kluby i koło
5
Ustawa o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

imienne
wersja do druku
kluby i koło
6
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

Poprawka 1

imienne
wersja do druku
kluby i koło
7
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

Poprawka 2

imienne
wersja do druku
kluby i koło
8
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

Poprawka 3

imienne
wersja do druku
kluby i koło
9
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

Poprawka 4

imienne
wersja do druku
kluby i koło
10
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

Poprawka 5

imienne
wersja do druku
kluby i koło
11
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

Poprawka 6

imienne
wersja do druku
kluby i koło
12
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

Poprawka 7

imienne
wersja do druku
kluby i koło
13
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

Poprawka 8

imienne
wersja do druku
kluby i koło
14
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

Poprawka 9

imienne
wersja do druku
kluby i koło
15
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

Poprawka 10

imienne
wersja do druku
kluby i koło
16
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

Poprawka 11

imienne
wersja do druku
kluby i koło
17
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

Poprawka 12, 14

imienne
wersja do druku
kluby i koło
18
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

Poprawka 13

imienne
wersja do druku
kluby i koło
19
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

imienne
wersja do druku
kluby i koło
20
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

imienne
wersja do druku
kluby i koło
21
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Wniosek o przyjęcie projektu

imienne
wersja do druku
kluby i koło
22
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Wniosek o przyjęcie projektu

imienne
wersja do druku
kluby i koło
23
Drugie czytanie projektu uchwały w 25. rocznicę zakończenia działalności Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie

Wniosek o przyjęcie projektu

imienne
wersja do druku
kluby i koło
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito