Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Posiedzenia

Posiedzenie: 27. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 2 dzień
Wróć do porządku obrad
Głosowania z dnia poprzedniego
Nr głosowania Temat głosowania Wyniki głosowania
2
Wniosek formalny
imienne
wersja do druku
kluby i koło
3
Wniosek formalny
imienne
wersja do druku
kluby i koło
4
Zmiany w składzie komisji senackich.

Wniosek o podjęcie uchwały

imienne
wersja do druku
kluby i koło
5
Ustawa o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

imienne
wersja do druku
kluby i koło
6
Ustawa o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

imienne
wersja do druku
kluby i koło
7
Ustawa o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

imienne
wersja do druku
kluby i koło
8
Ustawa o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

imienne
wersja do druku
kluby i koło
9
Ustawa o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

imienne
wersja do druku
kluby i koło
10
Ustawa o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

imienne
wersja do druku
kluby i koło
11
Ustawa o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

imienne
wersja do druku
kluby i koło
12
Ustawa o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

imienne
wersja do druku
kluby i koło
13
Ustawa o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

imienne
wersja do druku
kluby i koło
14
Ustawa o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10

imienne
wersja do druku
kluby i koło
15
Ustawa o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11

imienne
wersja do druku
kluby i koło
16
Ustawa o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 12

imienne
wersja do druku
kluby i koło
17
Ustawa o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 13

imienne
wersja do druku
kluby i koło
18
Ustawa o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14

imienne
wersja do druku
kluby i koło
19
Ustawa o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 15

imienne
wersja do druku
kluby i koło
20
Ustawa o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

imienne
wersja do druku
kluby i koło
21
Ustawa o środkach ochrony roślin

Poprawka 1, 2, 4

imienne
wersja do druku
kluby i koło
22
Ustawa o środkach ochrony roślin

Poprawka 3

imienne
wersja do druku
kluby i koło
23
Ustawa o środkach ochrony roślin

Poprawka 5, 7

imienne
wersja do druku
kluby i koło
24
Ustawa o środkach ochrony roślin

Poprawka 6

imienne
wersja do druku
kluby i koło
25
Ustawa o środkach ochrony roślin

Poprawka 8, 28

imienne
wersja do druku
kluby i koło
26
Ustawa o środkach ochrony roślin

Poprawka 9

imienne
wersja do druku
kluby i koło
27
Ustawa o środkach ochrony roślin

Poprawka 10

imienne
wersja do druku
kluby i koło
28
Ustawa o środkach ochrony roślin

Poprawka 11

imienne
wersja do druku
kluby i koło
29
Ustawa o środkach ochrony roślin

Poprawka 12

imienne
wersja do druku
kluby i koło
30
Ustawa o środkach ochrony roślin

Poprawka 13, 27, 30, 31

imienne
wersja do druku
kluby i koło
31
Ustawa o środkach ochrony roślin

Poprawka 14

imienne
wersja do druku
kluby i koło
32
Ustawa o środkach ochrony roślin

Poprawka 15

imienne
wersja do druku
kluby i koło
33
Ustawa o środkach ochrony roślin

Poprawka 16, 20, 33

imienne
wersja do druku
kluby i koło
34
Ustawa o środkach ochrony roślin

Poprawka 17

imienne
wersja do druku
kluby i koło
35
Ustawa o środkach ochrony roślin

Poprawka 18

imienne
wersja do druku
kluby i koło
36
Ustawa o środkach ochrony roślin

Poprawka 19

imienne
wersja do druku
kluby i koło
37
Ustawa o środkach ochrony roślin

Poprawka 21, 34

imienne
wersja do druku
kluby i koło
38
Ustawa o środkach ochrony roślin

Poprawka 22

imienne
wersja do druku
kluby i koło
39
Ustawa o środkach ochrony roślin

Poprawka 23, 24

imienne
wersja do druku
kluby i koło
40
Ustawa o środkach ochrony roślin

Poprawka 25

imienne
wersja do druku
kluby i koło
41
Ustawa o środkach ochrony roślin

Poprawka 26

imienne
wersja do druku
kluby i koło
42
Ustawa o środkach ochrony roślin

Poprawka 29

imienne
wersja do druku
kluby i koło
43
Ustawa o środkach ochrony roślin

Poprawka 32

imienne
wersja do druku
kluby i koło
44
Ustawa o środkach ochrony roślin

Poprawka 35

imienne
wersja do druku
kluby i koło
45
Ustawa o środkach ochrony roślin

Poprawka 36

imienne
wersja do druku
kluby i koło
46
Ustawa o środkach ochrony roślin

Poprawka 37, 38

imienne
wersja do druku
kluby i koło
47
Ustawa o środkach ochrony roślin

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

imienne
wersja do druku
kluby i koło
48
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie projektu

imienne
wersja do druku
kluby i koło
49
Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

imienne
wersja do druku
kluby i koło
50
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

imienne
wersja do druku
kluby i koło
51
Ustawa o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Poprawka

imienne
wersja do druku
kluby i koło
52
Ustawa o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

imienne
wersja do druku
kluby i koło
53
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Wniosek o przyjęcie projektu

imienne
wersja do druku
kluby i koło
54
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

Poprawka

imienne
wersja do druku
kluby i koło
55
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

imienne
wersja do druku
kluby i koło
56
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Wniosek o przyjęcie projektu

imienne
wersja do druku
kluby i koło
57
Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Poprawka 1, 2

imienne
wersja do druku
kluby i koło
58
Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Poprawka 3

imienne
wersja do druku
kluby i koło
59
Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Poprawka 4

imienne
wersja do druku
kluby i koło
60
Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Poprawka 5

imienne
wersja do druku
kluby i koło
61
Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Poprawka 6

imienne
wersja do druku
kluby i koło
62
Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

imienne
wersja do druku
kluby i koło
63
Ustawa o ratyfikacji Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej pomiędzy Królestwem Belgii, Republiką Bułgarii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Irlandią, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Węgrami, Maltą, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Rumunią, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii i Królestwem Szwecji, sporządzonego w Brukseli dnia 2 marca 2012 r.

Wniosek o odrzucenie ustawy

imienne
wersja do druku
kluby i koło
64
Ustawa o ratyfikacji Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej pomiędzy Królestwem Belgii, Republiką Bułgarii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Irlandią, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Węgrami, Maltą, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Rumunią, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii i Królestwem Szwecji, sporządzonego w Brukseli dnia 2 marca 2012 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

imienne
wersja do druku
kluby i koło
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito