Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Posiedzenia

Posiedzenie: 22. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 2 dzień
Wróć do porządku obrad
Głosowania z dnia poprzedniego
Nr głosowania Temat głosowania Wyniki głosowania
37
Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Poprawka 1, 8

imienne
wersja do druku
kluby i koło
38
Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Poprawka 9

imienne
wersja do druku
kluby i koło
39
Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

imienne
wersja do druku
kluby i koło
40
Zmiany w składzie komisji senackiej

Wniosek o podjęcie uchwały

imienne
wersja do druku
kluby i koło
41
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

imienne
wersja do druku
kluby i koło
42
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

imienne
wersja do druku
kluby i koło
43
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3, 5, 6

imienne
wersja do druku
kluby i koło
44
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

imienne
wersja do druku
kluby i koło
45
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

imienne
wersja do druku
kluby i koło
46
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

imienne
wersja do druku
kluby i koło
47
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

imienne
wersja do druku
kluby i koło
48
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10-12, 14

imienne
wersja do druku
kluby i koło
49
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 13

imienne
wersja do druku
kluby i koło
50
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

imienne
wersja do druku
kluby i koło
51
Ustawa o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 3

imienne
wersja do druku
kluby i koło
52
Ustawa o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

imienne
wersja do druku
kluby i koło
53
Ustawa o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

imienne
wersja do druku
kluby i koło
54
Ustawa o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

imienne
wersja do druku
kluby i koło
55
Ustawa o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

imienne
wersja do druku
kluby i koło
56
Ustawa o nasiennictwie

Wniosek o odrzucenie ustawy

imienne
wersja do druku
kluby i koło
57
Ustawa o nasiennictwie

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

imienne
wersja do druku
kluby i koło
58
Ustawa o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

imienne
wersja do druku
kluby i koło
59
Ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

Wniosek o odrzucenie ustawy

imienne
wersja do druku
kluby i koło
60
Ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

imienne
wersja do druku
kluby i koło
61
Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

imienne
wersja do druku
kluby i koło
62
Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich oraz ustawy o ochronie przyrody

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

imienne
wersja do druku
kluby i koło
63
Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

imienne
wersja do druku
kluby i koło
64
Ustawa o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

imienne
wersja do druku
kluby i koło
65
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

imienne
wersja do druku
kluby i koło
66
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

imienne
wersja do druku
kluby i koło
67
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

imienne
wersja do druku
kluby i koło
68
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

imienne
wersja do druku
kluby i koło
69
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

imienne
wersja do druku
kluby i koło
70
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

imienne
wersja do druku
kluby i koło
71
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

imienne
wersja do druku
kluby i koło
72
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

imienne
wersja do druku
kluby i koło
73
Ustawa o ratyfikacji Umowy ramowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym, podpisanej w Warszawie dnia 21 grudnia 2011 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

imienne
wersja do druku
kluby i koło
74
Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Prezydencją Wspólnoty Demokracji w sprawie Stałego Sekretariatu Wspólnoty Demokracji, podpisanej w dniu 9 lipca 2012 r. w Ułan Bator

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

imienne
wersja do druku
kluby i koło
75
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej

Wniosek o przyjęcie projektu

imienne
wersja do druku
kluby i koło
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito