SenatRzeczypospolitejPolskiej

Posiedzenia

Bieżące posiedzenie
75. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji 20 i 21 maja 2015 r.
wznowienie: 21.05.2015 r., 09:00
zobacz stenogram
76. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji 11 i 12 czerwca 2015 r.
rozpoczęcie: 11.06.2015 r.
 
77. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji 24 i 25 czerwca 2015 r.
rozpoczęcie: 24.06.2015 r.
 
78. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji 8 i 9 lipca 2015 r.
rozpoczęcie: 8.07.2015 r.
 
79. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji 22 i 23 lipca 2015 r.
rozpoczęcie: 22.07.2015 r.
 
80. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji 5, 6 i 7 sierpnia 2015 r.
rozpoczęcie: 5.08.2015 r.
 
81. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji 2 i 3 września 2015 r.
rozpoczęcie: 2.09.2015 r.
 
82. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji 16 i 17 września 2015 r.
rozpoczęcie: 16.09.2015 r.
 
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito