SenatRzeczypospolitejPolskiej

Posiedzenia

Bieżące posiedzenie
63. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji 22 i 23 października 2014 r.
wznowienie: 23.10.2014 r., 09:00
zobacz stenogram
64. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji 5 i 6 listopada 2014 r.
rozpoczęcie: 5.11.2014 r.
 
65. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji 19 i 20 listopada 2014 r.
rozpoczęcie: 19.11.2014 r.
 
66. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji 3 i 4 grudnia 2014 r.
rozpoczęcie: 3.12.2014 r.
 
67. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji 17, 18 i 19 grudnia 2014 r.
rozpoczęcie: 17.12.2014 r.
 
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito