SenatRzeczypospolitejPolskiej

Posiedzenia

Bieżące posiedzenie
78. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji 8, 9 i 10 lipca 2015 r.
rozpoczęcie: 8.07.2015 r., 00:00
 
78. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji 8, 9 i 10 lipca 2015 r.
rozpoczęcie: 8.07.2015 r.
 
79. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji 22 i 23 lipca 2015 r.
rozpoczęcie: 22.07.2015 r.
 
80. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji 5, 6 i 7 sierpnia 2015 r.
rozpoczęcie: 5.08.2015 r.
 
81. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji 2 i 3 września 2015 r.
rozpoczęcie: 2.09.2015 r.
 
82. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji 16 i 17 września 2015 r.
rozpoczęcie: 16.09.2015 r.
 
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito