SenatRzeczypospolitejPolskiej

Posiedzenia

Bieżące posiedzenie
80. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji 4, 5, 6 i 7 sierpnia 2015 r.
rozpoczęcie: 4.08.2015 r., 11:00
 
80. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji 4, 5, 6 i 7 sierpnia 2015 r.
rozpoczęcie: 4.08.2015 r.
 
81. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji 2 i 3 września 2015 r.
rozpoczęcie: 2.09.2015 r.
 
82. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji 16 i 17 września 2015 r.
rozpoczęcie: 16.09.2015 r.
 
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito