SenatRzeczypospolitejPolskiej

Posiedzenia

Bieżące posiedzenie
3. posiedzenie Senatu RP IX kadencji 26 listopada 2015 r.
rozpoczęcie: 26.11.2015 r., 14:00
 
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito