SenatRzeczypospolitejPolskiej

Posiedzenia

Bieżące posiedzenie
82. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji 30 września i 1 października 2015 r.
wznowienie: 1.10.2015 r., 09:00
zobacz stenogram
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito