SenatRzeczypospolitejPolskiej

Posiedzenia

Bieżące posiedzenie
81. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji 2, 3 i 4 września 2015 r.
rozpoczęcie: 2.09.2015 r., 11:00
zobacz stenogram
82. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji 30 września i 1 października 2015 r.
rozpoczęcie: 30.09.2015 r.
 
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito