Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Posiedzenia

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2, 8, 10

obecnych: 82, za: 53, przeciw: 29, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0
R. Ambrozik
za
A.M. Anders
za
M. Augustyn
przec.
A. Bielan
za
G. Bierecki
za
P. Błaszczyk
za
A. Bobko
nie gł.
R. Bonisławski
przec.
W. Bonkowski
za
M. Borowski
przec.
B. Borusewicz
przec.
B. Borys-Damięcka
przec.
M. Budner
za
J. Chróścikowski
za
Z. Cichoń
za
L. Czarnobaj
przec.
G. Czelej
za
J. Czerwiński
za
D. Czudowska
nie gł.
W. Dobkowski
za
J. Dobrzyński
za
R. Dowhan
przec.
J. Duda
przec.
J. Fedorowicz
przec.
P. Florek
przec.
R. Gaweł
za
A. Gawęda
za
S. Gogacz
za
M. Golba
za
A. Grabowski
nie gł.
T. Grodzki
przec.
M. Grubski
przec.
J. Hamerski
za
J.M. Jackowski
za
A. Kamiński
za
S. Karczewski
za
W. Kilian
nie gł.
K. Kleina
przec.
B. Klich
przec.
A. Kobiak
przec.
M. Koc
za
S. Kogut
za
W. Komarnicki
przec.
T. Kopeć
za
M. Kopiczko
za
W. Kraska
za
J.F. Libicki
przec.
M. Łuczak
za
J. Łyczak
za
R. Majer
za
R. Mamątow
za
M. Martynowski
za
Ł. Mikołajczyk
za
A. Mioduszewski
nie gł.
A. Misiołek
nie gł.
K. Mróz
za
G. Napieralski
nie gł.
J. Obremski
nie gł.
B. Orzechowska
za
A. Pająk
za
M. Pańczyk-Pozdziej
przec.
G. Peczkis
za
M. Pęk
za
W. Piecha
za
L. Piechota
nie gł.
A. Pociej
przec.
M. Poślednik
przec.
M. Potoczny
za
K. Probierz
za
Z. Pupa
za
K. Radziwiłł
nie gł.
M. Rocki
przec.
T. Romańczuk
za
J. Rotnicka
przec.
J. Rulewski
przec.
J. Rusiecki
za
S. Rybicki
przec.
C. Ryszka
za
J. Sagatowska
za
M. Seweryński
za
K. Słoń
za
W. Sługocki
przec.
A. Stanisławek
za
L. Staroń
nie gł.
G. Sztark
przec.
A. Szwed
za
A. Szymański
nie gł.
R. Ślusarz
nie gł.
P. Termiński
nie gł.
P. Wach
nie gł.
A. Warzocha
za
J. Wcisła
przec.
K. Wiatr
nie gł.
J. Włosowicz
za
A. Wojtyła
nie gł.
A. Zając
nie gł.
J. Zając
za
B. Zdrojewska
przec.
P. Zientarski
przec.
J. Żaryn
za
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito