Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Posiedzenia

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

głosowało: 79, za: 49, przeciw: 4, wstrzymało się: 26
Ł.M. Abgarowicz
za
A.T. Aksamit
za
T. Arłukowicz
nie gł.
M. Augustyn
za
G.M. Bierecki
nie gł.
P.J. Błaszczyk
nie gł.
R.W. Bonisławski
za
M.S. Borowski
za
B.M. Borusewicz
za
B. Borys-Damięcka
za
J.M. Chróścikowski
wstrz.
A.P. Chybicka
za
W. Cimoszewicz
za
H. Cioch
nie gł.
L. Czarnobaj
za
G. Czelej
nie gł.
D. Czudowska
wstrz.
W.J. Dobkowski
wstrz.
R. Dowhan
za
J. Duda
nie gł.
M.W. Gil
wstrz.
W.J. Gintowt-Dziewałtowski
za
S. Gogacz
wstrz.
S.A. Gorczyca
nie gł.
R.J. Górecki
za
M.T. Grubski
za
P.A. Gruszczyński
za
A.S. Grzyb
za
H. Hatka
nie gł.
S. Hodorowicz
nie gł.
S.A. Iwan
przec.
J.M. Jackowski
wstrz.
K. Jaworski
wstrz.
S. Jurcewicz
za
S. Karczewski
nie gł.
W. Kilian
za
K.M. Kleina
za
B.A. Klich
za
M.J. Klima
wstrz.
I.H. Kloc
wstrz.
R.A. Knosala
za
A. Kobiak
nie gł.
M.Z. Koc
wstrz.
S. Kogut
wstrz.
M. Konopka
za
T.W. Kopeć
wstrz.
W.J. Kraska
wstrz.
K.J. Kutz
za
J.W. Lasecki
za
J.F. Libicki
za
R.A. Mamątow
wstrz.
M.E. Martynowski
wstrz.
A.A. Matusiewicz
wstrz.
Z.H. Meres
za
J. Michalski
za
A.K. Misiołek
za
A.A. Możdżanowska
nie gł.
R.K. Muchacki
za
I. Niewiarowski
przec.
J.W. Obremski
za
N.P. Obrycki
nie gł.
A. Owczarek
za
A.M. Pająk
wstrz.
M. Pańczyk-Pozdziej
za
B.J. Paszkowski
wstrz.
A. Person
nie gł.
B.M. Pęk
przec.
L.M. Piechota
za
J. Pinior
za
A.A. Pociej
za
M. Poślednik
za
S.P. Preiss
nie gł.
Z.S. Pupa
wstrz.
M.D. Rocki
za
J.K. Rotnicka
za
J. Rulewski
nie gł.
J. Rusiecki
wstrz.
C. Ryszka
wstrz.
J.Z. Sagatowska
wstrz.
J.M. Sepioł
za
M. Seweryński
wstrz.
W.J. Sitarz
za
W. Skurkiewicz
wstrz.
K.M. Słoń
nie gł.
A. Szewiński
za
G.A. Sztark
za
B.P. Śmigielski
nie gł.
A. Świeykowski
za
P. Wach
nie gł.
K.A. Wiatr
wstrz.
E.K. Wittbrodt
nie gł.
G.M. Wojciechowski
przec.
M.J. Wojtczak
za
J. Wyrowiński
za
R. Zaborowski
za
A.M. Zając
wstrz.
J. Zając
za
A.M. Zdziebło
za
P.B. Zientarski
za
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito