Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Opracowania Biura Analiz, Dokumentacji i Korespondencji

nr,
wersja pdf
Tytuł Autor Seria
Zawody zaufania publicznego,
zawody regulowane oraz wolne zawody.
Geneza, funkcjonowanie
i aktualne problemy Plik: ot-625_.pdf

OT-625

Zawody zaufania publicznego, zawody regulowane oraz wolne zawody. Geneza, funkcjonowanie i aktualne problemy dr Andrzej Krasnowolski Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych Opracowania tematyczne (OT)
Formy i zasady wsparcia
osób poszkodowanych i represjonowanych
przez reżimy komunistyczne
na przykładzie Polski
oraz wybranych krajów europejskich Plik: 624_inter.pdf

OT-624

Formy i zasady wsparcia osób poszkodowanych i represjonowanych przez reżimy komunistyczne na przykładzie Polski oraz wybranych krajów europejskich Robert Stawicki Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych Opracowania tematyczne (OT)
Sposób dysponowania środkami pieniężnymi pozostałymi po zmarłych klientach Plik: ot-623_do_internetu.pdf

OT- 623

Sposób dysponowania środkami pieniężnymi pozostałymi po zmarłych klientach Tłumaczenie i opracowanie Artur Dragan Danuta Małgorzata Korzeniowska Andrzej Krasnowolski Karolina Orzechowska Opracowania tematyczne (OT)
Organizacja służb ratownictwa medycznego  w wybranych państwach Plik: ot-622.pdf

OT-622

Organizacja służb ratownictwa medycznego w wybranych państwach Artur Dragan Andrzej Krasnowolski Szczepan Woronowicz Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych Opracowania tematyczne (OT)
Polityka państwa wobec diaspory
na przykładzie wybranych krajów Plik: ot-621_internet.pdf

OT-621

Polityka państwa wobec diaspory na przykładzie wybranych krajów Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych Zespół do Spraw Polonijnych Opracowania tematyczne (OT)
Lobbing, grupy nacisku. Bibliografia za rok 2012 Plik: b-29internet.pdf

B-29

Lobbing, grupy nacisku. Bibliografia za rok 2012 Tomasz Skwarek, Zespół Informacji i Statystyk Bibliografia (B)
Zarys instytucji referendum jako formy demokracji bezpośredniej.
Referendum ogólnokrajowe w Polsce Plik: ot-620_internet.pdf

OT-620

Zarys instytucji referendum jako formy demokracji bezpośredniej. Referendum ogólnokrajowe w Polsce Robert Stawicki, Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych Opracowania tematyczne (OT)
Ujawnianie konfliktu interesów w sprawie będącej przedmiotem prac parlamentu Plik: ot_619_do_internetu.pdf

OT-619

Ujawnianie konfliktu interesów w sprawie będącej przedmiotem prac parlamentu Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych Opracowania tematyczne (OT)
Dyskryminacja w zatrudnieniu ze względu na płeć Plik: ot-618.pdf

OT-618

Dyskryminacja w zatrudnieniu ze względu na płeć Jagoda Tracz-Dral, Zespół Informacji i Statystyk Opracowania tematyczne (OT)
Wybrane zagadnienia polityki prorodzinnej
w niektórych państwach Unii Europejskiej Plik: ot-617_do_internetu.pdf

OT-617

Wybrane zagadnienia polityki prorodzinnej w niektórych państwach Unii Europejskiej Artur Dragan Szczepan Woronowicz Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych Opracowania tematyczne (OT)
Banki hipoteczne, kredyty mieszkaniowe, hipoteka odwrócona
w Niemczech, Wielkiej Brytanii i USA Plik: 051.pdf

Banki hipoteczne, kredyty mieszkaniowe, hipoteka odwrócona w Niemczech, Wielkiej Brytanii i USA Danuta Małgorzata Korzeniowska Artur Dragan Inne opracowania
Działalność instytucji niebankowych (tzw. parabanków) oraz
regulacje prawne w tym zakresie w wybranych krajach -  
Łotwa, Niemcy, Szwecja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone Ameryki Plik: 050.pdf

Działalność instytucji niebankowych (tzw. parabanków) oraz regulacje prawne w tym zakresie w wybranych krajach - Łotwa, Niemcy, Szwecja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone Ameryki Danuta Małgorzata Korzeniowska Inne opracowania
Gospodarka komunalna – polski model Plik: plik046.pdf

Gospodarka komunalna – polski model Andrzej Krasnowolski Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych Inne opracowania
Statystyki posiedzeń Senatu I-VII kadencji Plik: ot-616_do_internetu.pdf

OT-616

Statystyki posiedzeń Senatu I-VII kadencji Tomasz Skwarek, Zespół Informacji i Statystyk Opracowania tematyczne (OT)
Lobbing, grupy nacisku: Bibliografia za rok 2011 Plik: b-28net.pdf

B-28

Lobbing, grupy nacisku: Bibliografia za rok 2011 Tomasz Skwarek, Zespół Informacji i Statystyk Bibliografia (B)
Problem narkomanii - wybrane aspekty
społeczne i prawne Plik: ot-615_do_internetu.pdf

OT-615

Problem narkomanii - wybrane aspekty społeczne i prawne Szczepan Woronowicz, Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych Opracowania tematyczne (OT)
Bibliografia publikacji o Senacie 
Rzeczypospolitej Polskiej
(wybór) Plik: b-27internet.pdf

B-27

Bibliografia publikacji o Senacie Rzeczypospolitej Polskiej (wybór) Robert Stawicki, Julita Rudzka Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Bibliografia (B)
Informacja dotycząca części równoważącej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2012 r. Plik: plik035.pdf

Informacja dotycząca części równoważącej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2012 r. Anna Stawicka, Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Inne opracowania
Wsparcie finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) ze środków krajowych i Unii Europejskiej Plik: plik040.pdf

Wsparcie finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) ze środków krajowych i Unii Europejskiej Danuta Małgorzata Korzeniowska, Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Inne opracowania
Informacja na temat problemów osób chorych na stwardnienie rozsiane Plik: plik036.pdf

Informacja na temat problemów osób chorych na stwardnienie rozsiane Jagoda Tracz-Dral, Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Inne opracowania
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito