Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Opinie i ekspertyzy

nr,
wersja pdf
Tytuł Autor do druku,
inne informacje
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 337) 337o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 337) Biuro Legislacyjne
Michał Gil
do druku nr 337
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 336) 336o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 336) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
do druku nr 336
Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (druk nr 335) 335o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (druk nr 335) Biuro Legislacyjne
Beata Mandylis
do druku nr 335
Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (druk nr 334) 334o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (druk nr 334) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku nr 334
Opinia do ustawy o wypowiedzeniu Statutu Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii, sporządzonego w Madrycie dnia 13 września 1983 r. (druk nr 333) 333o.pdf

Opinia do ustawy o wypowiedzeniu Statutu Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii, sporządzonego w Madrycie dnia 13 września 1983 r. (druk nr 333) Biuro Legislacyjne
Mirosław Reszczyński
do druku nr 333
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach (druk nr 332) 332o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach (druk nr 332) Biuro Legislacyjne
Aldona Figura
do druku nr 332
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt (druk nr 331) 331o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt (druk nr 331) Biuro Legislacyjne
Jakub Zabielski
Do druku nr 331
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (druk nr 330) 330o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (druk nr 330) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
do druku nr 330
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (druk nr 329) 329o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (druk nr 329) Biuro Legislacyjne
Danuta Drypa
do druku nr 329
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (druk nr 328) 328o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (druk nr 328) Biuro Legislacyjne
Danuta Drypa
do druku nr 328
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 327) 327o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 327) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
do druku nr 327
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o paszach (druk nr 323) 323o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o paszach (druk nr 323) Biuro Legislacyjne
Michał Gil
do druku nr 323
Opinia do ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (druk nr 321) 321o.pdf

Opinia do ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (druk nr 321) Biuro Legislacyjne
Katarzyna Konieczko
do druku nr 321
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (druk nr 320) 320o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (druk nr 320) Biuro Legislacyjne
Michał Gil
do druku nr 320
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 322) 322o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 322) Biuro Legislacyjne
Bożena Langner
do druku nr 322
Opinia do ustawy o ustanowieniu Krzyża Wschodniego (druk nr 319) 319.pdf

Opinia do ustawy o ustanowieniu Krzyża Wschodniego (druk nr 319) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
do druku nr 319
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy oraz ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy  (druk nr 162) 162o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy oraz ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (druk nr 162) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku nr 162
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 318) 318o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 318) Biuro Legislacyjne
Beata Mandylis
do druku nr 318
Opinia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 317) 317o.pdf

Opinia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 317) Biuro Legislacyjne
Adam Niemczewski
do druku nr 317
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach (druk nr 316) 316o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach (druk nr 316) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku nr 316
Opinia do ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 313) 313.pdf

Opinia do ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 313) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
Beata Mandylis
do druku nr 313
Opinia do ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 312) 312.pdf

Opinia do ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 312) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
do druku nr 312
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 311) 311.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 311) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku nr 311
Opinia do ustawy o ratyfikacji Protokołu do Konwencji nr 29 dotyczącej pracy przymusowej z 1930 r. przyjętego w Genewie w dniu 11 czerwca 2014 r. (druk nr 309) 309.pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Protokołu do Konwencji nr 29 dotyczącej pracy przymusowej z 1930 r. przyjętego w Genewie w dniu 11 czerwca 2014 r. (druk nr 309) Biuro Legislacyjne
Aldona Figura
Beata Mandylis
do druku nr 309
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 308) 308.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 308) Biuro Legislacyjne
Michał Gil
do druku nr 308
Zróżnicowanie obszaru województwa mazowieckiego pod
względem historycznym, demograficznym i warunków
życia. Wnioski do korekty podziału terytorialnego oe-256-internet.pdf

OE-256

Zróżnicowanie obszaru województwa mazowieckiego pod względem historycznym, demograficznym i warunków życia. Wnioski do korekty podziału terytorialnego dr Piotr Łysoń OE-256
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (druk nr 307) 307.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (druk nr 307) Biuro Legislacyjne
Michał Gil
do druku nr 307
Opinia do ustawy o  zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 310) 310.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 310) Biuro Legislacyjne
Jakub Zabielski
do druku nr 310
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (druk nr 303) 303.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (druk nr 303) Biuro Legislacyjne
Bożena Langner
do druku nr 303
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 306) 306.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 306) Biuro Legislacyjne
Michał Gil
do druku nr 306
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito