Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Opinie i ekspertyzy

nr,
wersja pdf
Tytuł Autor do druku,
inne informacje
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 471) 471o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 471) Biuro Legislacyjne
Bożena Langner
do druku nr 471
Opinia do ustawy o ustanowieniu Krzyża Zachodniego (druk nr 470) 470o.pdf

Opinia do ustawy o ustanowieniu Krzyża Zachodniego (druk nr 470) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
do druku nr 470
Opinia do ustawy o inwestycjach w zakresie budowy lub przebudowy toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 metra (druk nr 469) 469o.pdf

Opinia do ustawy o inwestycjach w zakresie budowy lub przebudowy toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 metra (druk nr 469) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku nr 469
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (druk nr 460) 460o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (druk nr 460) Biuro Legislacyjne
Mirosław Reszczyński
do druku nr 460
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (druk nr 459) 459o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (druk nr 459) Biuro Legislacyjne
Michał Gil
do druku nr 459
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (druk nr 458) 458o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (druk nr 458) Biuro Legislacyjne
Beata Mandylis
do druku nr 458
Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych (druk nr 457) 457o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych (druk nr 457) Biuro Legislacyjne
Aldona Figura
do druku nr 457
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (druk nr 456) 456o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (druk nr 456) Biuro Legislacyjne
Bożena Langner
do druku nr 456
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 455) 455o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 455) Biuro Legislacyjne
Bożena Langner
do druku nr 455
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (druk nr 454) 454o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (druk nr 454) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku nr 454
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (druk nr 453) 453o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (druk nr 453) Biuro Legislacyjne
Beata Mandylis
do druku nr 453
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 452) 452o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 452) Biuro Legislacyjne
Beata Mandylis
do druku nr 452
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (druk nr 451) 451o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (druk nr 451) Biuro Legislacyjne
Beata Mandylis
do druku nr 451
Analiza przeznaczenia i rozkładu terytorialnego
środków wydatkowanych z funduszy pomocowych
Unii Europejskiej w województwie mazowieckim
w latach 2007-2015 oe-259_internet_2.pdf

OE-259

Analiza przeznaczenia i rozkładu terytorialnego środków wydatkowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej w województwie mazowieckim w latach 2007-2015 dr Joanna Śmiechowicz
Katedra Finansów Publicznych
Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
OE-259
Symulacja budżetu województwa
„zewnętrznego” pod kątem zrównoważenia
dochodów i wydatków w proponowanym
wariancie podziału Mazowsza oe_258_internet_.pdf

OE-258

Symulacja budżetu województwa „zewnętrznego” pod kątem zrównoważenia dochodów i wydatków w proponowanym wariancie podziału Mazowsza dr Tomasz M. Budzyński
Katedra Finansów Publicznych
Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej
OE-258
Struktura społeczno-gospodarcza
oraz trendy rozwojowe województwa mazowieckiego
na tle regionów sąsiednich.
Wnioski do korekty podziału terytorialnego
(materiał analityczno-dyskusyjny) oe-257_internet.pdf

OE-257

Struktura społeczno-gospodarcza oraz trendy rozwojowe województwa mazowieckiego na tle regionów sąsiednich. Wnioski do korekty podziału terytorialnego (materiał analityczno-dyskusyjny) dr hab. Przemysław Śleszyński
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
OE-257
Zróżnicowanie obszaru województwa mazowieckiego pod względemm historycznym, demograficznym i warunków życia. Wnioski do korekty podziału terytorialnego oe-256-internet.pdf

OE-256

Zróżnicowanie obszaru województwa mazowieckiego pod względemm historycznym, demograficznym i warunków życia. Wnioski do korekty podziału terytorialnego dr Piotr Łysoń OE- 256
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (druk nr 444) 444o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (druk nr 444) Biuro Legislacyjne
Danuta Drypa
do druku nr 444
Opinia do ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 443) 443o.pdf

Opinia do ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 443) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
do druku nr 443
Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (druk nr 442) 442o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (druk nr 442) Biuro Legislacyjne
Jakub Zabielski
do druku nr 442
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 441) 441o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 441) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
do druku nr 441
Opinia do ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim (druk nr 440) 440o.pdf

Opinia do ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim (druk nr 440) Biuro Legislacyjne
Michał Gil
do druku nr 440
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 439) 439o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 439) Biuro Legislacyjne
Michał Gil
do druku nr 439
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 436) 436o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 436) Biuro Legislacyjne
Beata Mandylis
do druku nr 436
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk nr 435) 435o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk nr 435) Biuro Legislacyjne
Beata Mandylis
do druku nr 435
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (druk nr 434) 434o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (druk nr 434) Biuro Legislacyjne
Michał Gil
do druku nr 434
Opinia do ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (druk nr 433) 433o.pdf

Opinia do ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (druk nr 433) Biuro Legislacyjne
Aldona Figura
do druku nr 433
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (druk nr 247) 247o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (druk nr 247) Biuro Legislacyjne
Jakub Zabielski
do druku nr 247
Prawidłowość wdrożenia ustawą o kredycie hipotecznym
oraz nadzorze nad pośrednikami hipotecznymi i agentami
(druk senacki nr 433)
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE
z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów
o kredyt związany z nieruchomościami mieszkalnymi
i zmieniającej dyrektywy 2008/48/WE i 2013/36/UE
oraz rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oe-255_internet_2.pdf

OE-255

Prawidłowość wdrożenia ustawą o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami hipotecznymi i agentami (druk senacki nr 433) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związany z nieruchomościami mieszkalnymi i zmieniającej dyrektywy 2008/48/WE i 2013/36/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 Dr Artur Bartoszewicz
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
do druku nr 433
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy (druk nr 432) 432o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy (druk nr 432) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
do druku nr 432
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito