Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Opinie i ekspertyzy

nr,
wersja pdf
Tytuł Autor do druku,
inne informacje
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (druk nr 604) 604o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (druk nr 604) Bożena Langner
Biuro Legislacyjne
do druku nr 604
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo prasowe (druk nr 603) 603o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo prasowe (druk nr 603) Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
do druku nr 603
Opinia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej (druk nr 599) 599o.pdf

Opinia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej (druk nr 599) Biuro Legislacyjne
Bożena Langner
do druku nr 599
Zmiany liczebności populacji ptaków lęgowych w Polsce oraz możliwości ochrony gatunków zagrożonych oe-262_internet.pdf

OE-262

Zmiany liczebności populacji ptaków lęgowych w Polsce oraz możliwości ochrony gatunków zagrożonych Przemysław Chylarecki
Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa
OE-262
Opinia do ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Portugalskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Lizbonie dnia 11 marca 1993 r. (druk nr 598) 598.pdf

Opinia do ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Portugalskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Lizbonie dnia 11 marca 1993 r. (druk nr 598) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
do druku nr 598
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk nr 597) 597.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk nr 597) Biuro Legislacyjne
Bożena Langner
do druku nr 597
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 596) 596o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 596) Biuro Legislacyjne
Michał Gil
do druku nr 596
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druk nr 595) 595o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druk nr 595) Biuro Legislacyjne
Mirosław Reszczyński
do druku nr 595
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 594) 594o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 594) Biuro Legislacyjne
Mirosław Reszczyński
do druku nr 594
Opinia do ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (druk nr 593) 593.pdf

Opinia do ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (druk nr 593) Biuro Legislacyjne
Michał Gil
do druku nr 593
Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Jerozolimie dnia 22 listopada 2016 r.  (druk nr 592) 592.pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Jerozolimie dnia 22 listopada 2016 r. (druk nr 592) Biuro Legislacyjne
Bożena Langner
do druku nr 592
Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Międzynarodową Fundację UE-LAC, sporządzonej w Santo Domingo dnia 25 października 2016 r. (druk nr 591) 591.pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Międzynarodową Fundację UE-LAC, sporządzonej w Santo Domingo dnia 25 października 2016 r. (druk nr 591) Biuro Legislacyjne
Iwona Kozera-Rytel
dol druku nr 591
Opinia do ustawy o ustanowieniu Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej (druk nr 590) 590.pdf

Opinia do ustawy o ustanowieniu Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej (druk nr 590) Biuro Legislacyjne
Iwona Kozera-Rytel
do druku nr 590
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druk nr 589) 589.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druk nr 589) Biuro Legislacyjne
Katarzyna Konieczko
do druku nr 589
Opinia do ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (druk nr 588) 588.pdf

Opinia do ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (druk nr 588) Biuro Legislacyjne
Iwona Kozera-Rytel
do druku nr 588
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (druk nr 587) 587.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (druk nr 587) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
do druku nr 587
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (druk nr 586) 586o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (druk nr 586) Biuro Legislacyjne
Adam Niemczewski
do druku nr 586
Opinia do ustawy o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze” (druk nr 585) 585.pdf

Opinia do ustawy o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze” (druk nr 585) Biuro Legislacyjne
Danuta Drypa
do druku nr 585
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (druk nr 584) 584.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (druk nr 584) Biuro Legislacyjne
Katarzyna Koniczko
do druku nr 584
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń (druk nr 583) 583.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń (druk nr 583) Biuro Legislacyjne
Beata Mandylis
do druku nr 583
Opinia do ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium (druk nr 582) 582.pdf

Opinia do ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium (druk nr 582) Biuro Legislacyjne
Aldona Figura
do druku nr 582
Opinia do ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości (druk nr 574) 574o.pdf

Opinia do ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości (druk nr 574) Biuro Legislacyjne
Aldona Figura
do druku nr 574
Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 573) 573o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 573) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
do druku nr 573
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (druk nr 572) 572o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (druk nr 572) Biuro Legislacyjne
Bożena Langner
do druku nr 572
Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), podpisanej w Warszawie dnia 9 marca 2017 r. (druk nr 571) 571o.pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), podpisanej w Warszawie dnia 9 marca 2017 r. (druk nr 571) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
do druku nr 571
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (druk nr 570) 570o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (druk nr 570) Biuro Legislacyjne
Michał Gil
do druku nr 570
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym (druk nr 569) 569o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym (druk nr 569) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku nr 569
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk nr 568) 568o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk nr 568) Biuro Legislacyjne
Michał Gil
do druku nr 568
Opinia do ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 567) 567o.pdf

Opinia do ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 567) Biuro Legislacyjne
Beata Mandylis
do druku nr 567
Opinia - do ustawy – Prawo wodne (druk nr 565) 565o.pdf

Opinia - do ustawy – Prawo wodne (druk nr 565) Biuro Legislacyjne
Danuta Drypa
Maciej Telec
do druku nr 565
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito