Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Opinie i ekspertyzy

nr,
wersja pdf
Tytuł Autor do druku,
inne informacje
Opinia do ustawy o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych (druk nr 106) 106.pdf

Opinia do ustawy o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych (druk nr 106) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
do druku nr 106
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy (druk nr 105) 105p.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy (druk nr 105) Biuro Legislacyjne
Beata Mandylis
do druku nr 105
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 104) 104o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 104) Biuro Legislacyjne
Beata Mandylis
do druku nr 104
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (druk nr 102) 102o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (druk nr 102) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku nr 102
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (druk nr 100) 100.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (druk nr 100) Biuro Legislacyjne
Michał Gil
do druku nr 100
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 94) 094o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 94) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
Jakub Zabielski
do druku nr 94
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. (druk nr 93) 093o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. (druk nr 93) Biuro Legislacyjne
Aldona Figura
do druku nr 93
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druk nr 92) 092o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druk nr 92) Biuro Legislacyjne
Danuta Drypa
do druku nr 92
Deportacje ludności polskiej
do Kazachstanu w 1936 roku
Zarys historyczny oe-247_inter.pdf

Deportacje ludności polskiej do Kazachstanu w 1936 roku Zarys historyczny dr Robert Wyszyński
Instytut Socjologii
Uniwersytet Warszawski
OE-247
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk nr 89) 089o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk nr 89) Biuro Legislacyjne
Danuta Drypa
do druku nr 89
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 88) 088o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 88) Biuro Legislacyjne
Renata Bronowska
do druku nr 88
Funkcje doradztwa rolniczego
w europejskim partnerstwie innowacyjnym
na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa
EPI–AGRI oe-246_inter.pdf

Funkcje doradztwa rolniczego w europejskim partnerstwie innowacyjnym na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa EPI–AGRI Dr hab. Beata Jeżyńska
prof. nadzw.
Katedra Prawa Rolnego i Gospodarki Gruntami
Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie
OE-246
Opinia do ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (druk nr 78) 078o.pdf

Opinia do ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (druk nr 78) Biuro Legislacyjne
Danuta Drypa
do druku nr 78
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (druk nr 77) 077o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (druk nr 77) Biuro Legislacyjne
Beata Mandylis
do druku nr 77
Opinia o ustawie budżetowej na rok 2016 oe-244_inter.pdf

OE-244

Opinia o ustawie budżetowej na rok 2016 Prof. dr hab. Maria Jastrzębska
Katedra Finansów i Ryzyka Finansowego
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Gdański
do druku nr 76
Opinia do ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze (druk nr 75) 075o.pdf

Opinia do ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze (druk nr 75) Biuro Legislacyjne
Katarzyna Konieczko
do druku nr 75
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 71) 071o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 71) Biuro Legislacyjne
Adam Niemczewski
do druku nr 71
Opinia do ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r.(druk nr 70) 070o.pdf

Opinia do ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r.(druk nr 70) Biuro Legislacyjne
Bożena Langner
do druku nr 70
Opinia o ustawie budżetowej na 2016 r. w częściach dotyczących rolnictwa oe-245_inter.pdf

Opinia o ustawie budżetowej na 2016 r. w częściach dotyczących rolnictwa Prof. dr hab. Andrzej Czyżewski
Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
OE-245
Opinia prawna dotycząca postulatu zrównania wieku uprawniającego do zawarcia związku małżeńskiego mężczyzn z wiekiem kobiet oraz postulatu wprowadzenia obowiązku alimentacyjnego matek celem wyeliminowania  dyskryminacji ojców oe-243_do_internetu.pdf

Opinia prawna dotycząca postulatu zrównania wieku uprawniającego do zawarcia związku małżeńskiego mężczyzn z wiekiem kobiet oraz postulatu wprowadzenia obowiązku alimentacyjnego matek celem wyeliminowania dyskryminacji ojców dr Tymoteusz Zych
mgr Olaf Szczypiński
eksperci Instytutu na rzecz
Kultury Prawnej Ordo Iuris
OE-243
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk nr 69) 069o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk nr 69) Biuro Legislacyjne
Beata Mandylis
do druku nr 69
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druk nr 66) 066o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druk nr 66) Biuro Legislacyjne
Mirosław Reszczyński
do druku nr 66
Opinia do ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych (druk nr 62) 062.pdf

Opinia do ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych (druk nr 62) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
do druku nr 62
Uwagi do ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 58) 058.pdf

Uwagi do ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 58) Biuro Legislacyjne
Katarzyna Konieczko
do druku nr 58
Opinia do ustawy o Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego (druk nr 43) 043.pdf

Opinia do ustawy o Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego (druk nr 43) Biuro Legislacyjne
Mirosław Reszczyński
do druku nr 43
Opinia do ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 39) 039o.pdf

Opinia do ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 39) Biuro Legislacyjne
Jakub Zabielski
do druku nr 39
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (druk nr 36) 036o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (druk nr 36) Biuro Legislacyjne
Mirosław Reszczyński
do druku nr 36
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (druk nr 35) 035o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (druk nr 35) Biuro Legislacyjne
Aldona Figura
do druku nr 35
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw 037.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku nr 37
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (druk nr 26) 026o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (druk nr 26) Biuro Legislacyjne
Adam Niemczewski
do druku nr 26
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito