Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Opinie i ekspertyzy

nr,
wersja pdf
Tytuł Autor do druku,
inne informacje
Opinia do ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 313) 313.pdf

Opinia do ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 313) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
Beata Mandylis
do druku nr 313
Opinia do ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 312) 312.pdf

Opinia do ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 312) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
do druku nr 312
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 311) 311.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 311) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku nr 311
Opinia do ustawy o ratyfikacji Protokołu do Konwencji nr 29 dotyczącej pracy przymusowej z 1930 r. przyjętego w Genewie w dniu 11 czerwca 2014 r. (druk nr 309) 309.pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Protokołu do Konwencji nr 29 dotyczącej pracy przymusowej z 1930 r. przyjętego w Genewie w dniu 11 czerwca 2014 r. (druk nr 309) Biuro Legislacyjne
Aldona Figura
Beata Mandylis
do druku nr 309
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 308) 308.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 308) Biuro Legislacyjne
Michał Gil
do druku nr 308
Zróżnicowanie obszaru województwa mazowieckiego pod
względem historycznym, demograficznym i warunków
życia. Wnioski do korekty podziału terytorialnego oe-256-internet.pdf

OE-256

Zróżnicowanie obszaru województwa mazowieckiego pod względem historycznym, demograficznym i warunków życia. Wnioski do korekty podziału terytorialnego dr Piotr Łysoń OE-256
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (druk nr 307) 307.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (druk nr 307) Biuro Legislacyjne
Michał Gil
do druku nr 307
Opinia do ustawy o  zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 310) 310.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 310) Biuro Legislacyjne
Jakub Zabielski
do druku nr 310
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (druk nr 303) 303.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (druk nr 303) Biuro Legislacyjne
Bożena Langner
do druku nr 303
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 306) 306.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 306) Biuro Legislacyjne
Michał Gil
do druku nr 306
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 305) 305.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 305) Biuro Legislacyjne
Bożena Langner
do druku nr 305
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk nr 304) 304.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk nr 304) Biuro Legislacyjne
Bożena Langner
do druku nr 304
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk nr 299) 299o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk nr 299) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
do druku nr 299
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druk nr 298) 298o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druk nr 298) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku nr 298
Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony, sporządzonej w Astanie dnia 21 grudnia 2015 r. (druk nr 297) 297o.pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony, sporządzonej w Astanie dnia 21 grudnia 2015 r. (druk nr 297) Biuro Legislacyjne
Aldona Figura
do druku nr 297
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (druk nr 296) 296.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (druk nr 296) Biuro Legislacyjne
Bożena Langner
do druku nr 296
Opinia do ustawy o zmianie ustawy systemie ubezpieczeń społecznych (druk nr 295) 295o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy systemie ubezpieczeń społecznych (druk nr 295) Biuro Legislacyjne
Bożena Langner
do druku nr 295
Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej (druk nr 294) 294o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej (druk nr 294) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
do druku nr 294
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 293) 293o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 293) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku nr 293
Obecność Polaków na Zaolziu
w ujęciu historycznym i współczesnym oe_251internet.pdf

Obecność Polaków na Zaolziu w ujęciu historycznym i współczesnym
dr Grzegorz Gąsior
Katedra Studiów Interkulturowych
Europy Środkowo-Wschodniej
Uniwersytet Warszawski
OE-251
Opinia do ustawy o ratyfikacji Poprawek z 2014 r. do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej dnia 23 lutego 2006 r. w Genewie, zatwierdzonych w dniu 11 czerwca 2014 r. w Genewie przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy (druk nr 284) 284o.pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Poprawek z 2014 r. do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej dnia 23 lutego 2006 r. w Genewie, zatwierdzonych w dniu 11 czerwca 2014 r. w Genewie przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy (druk nr 284) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku nr 284
Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym, innym poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw, podpisanej w Białymstoku dnia 23 kwietnia 2015r. (druk nr 283) 283o.pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym, innym poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw, podpisanej w Białymstoku dnia 23 kwietnia 2015r. (druk nr 283) Biuro Legislacyjne
Aldona Figura
do druku nr 283
Opinia do ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (druk nr 282) 282o.pdf

Opinia do ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (druk nr 282) Biuro Legislacyjne
Aldona Figura
do druku nr 282
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 276) 276o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 276) Biuro Legislacyjne
Michał Gil
do druku nr 276
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (druk nr 275) 275o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (druk nr 275) Biuro Legislacyjne
Michał Gil
do druku nr 275
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 274) 274o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 274) Biuro Legislacyjne
Danuta Drypa
do druku nr 274
Opinia do ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (druk nr 269) 269o.pdf

Opinia do ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (druk nr 269) Biuro Legislacyjne
Jakub Zabielski
do druku nr 269
Opinia do ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (druk nr 268) 268o.pdf

Opinia do ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (druk nr 268) Biuro Legislacyjne
Danuta Drypa
do druku nr 268
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 273) 273o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 273) Biuro Legislacyjne
Jakub Zabielski
do druku nr 273
Opinia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 270) 270o.pdf

Opinia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 270) Biuro Legislacyjne
Michał Gil
do druku nr 270
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito