Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Opinie i ekspertyzy

nr,
wersja pdf
Tytuł Autor do druku,
inne informacje
Opinie o ustawie budżetowej na rok 2018 oe-264_internet.pdf

OE-264

Opinie o ustawie budżetowej na rok 2018 dr Tomasz M. Budzyński
dr hab. Maria Jastrzębska
OE-264
Opinia do ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (druk nr 706) 706o.pdf

Opinia do ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (druk nr 706) Biuro Legislacyjne
Michał Gil
do druku nr 706
Opinia do ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych (druk nr 705) 705o.pdf

Opinia do ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych (druk nr 705) Biuro Legislacyjne
Danuta Drypa
do druku nr 705
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (druk nr 704) 704o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (druk nr 704) Biuro Legislacyjne
Mirosław Reszczyński
do druku nr 704
Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (druk nr 703) 703o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (druk nr 703) Biuro Legislacyjne
Bożena Langner
do druku nr 703
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 702) 702o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 702) Biuro Legislacyjne
Iwona Kozera-Rytel
do druku nr 702
Opinia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (druk nr 701) 701o.pdf

Opinia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (druk nr 701) Biuro Legislacyjne
Mirosław Reszczyński
do druku nr 701
Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk nr 696) 696o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk nr 696) Biuro Legislacyjne
Marek Jarentowski
Michał Gil
do druku nr 696
Opinia do ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (druk nr 695) 695o.pdf

Opinia do ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (druk nr 695) Biuro Legislacyjne
Jakub Zabielski
do druku nr 695
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki oraz ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druk nr 694) 694o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki oraz ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druk nr 694) Biuro Legislacyjne
Aldona Figura
do druku nr 694
Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (druk nr 693) 693o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (druk nr 693) Biuro Legislacyjne
Iwona Kozera Rytel
do druku nr 693
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska(druk nr 692) 692o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska(druk nr 692) Biuro Legislacyjne
Mirosław Reszczyński
do druku nr 692
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 691) 691o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 691) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
do druku nr 691
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 690) 690o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 690) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do durku nr 690
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 689) 689o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 689) Biuro Legislacyjne
Adam Niemczewski
do druku nr 689
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 686) 686o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 686) Biuro Legislacyjne
Katarzyna Konieczko
do druku nr 686
Opinia do ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 685) 685o.pdf

Opinia do ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 685) Biuro Legislacyjne
Beata Mandylis
do druku nr 685
Opinia do ustawy o dotacji dla Fundacji Dziedzictwa Kulturowego przeznaczonej na uzupełnienie kapitału wieczystego (druk nr 684) 684o.pdf

Opinia do ustawy o dotacji dla Fundacji Dziedzictwa Kulturowego przeznaczonej na uzupełnienie kapitału wieczystego (druk nr 684) Biuro Legislacyjne
Danuta Drypa
do druku nr 684
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (druk nr 683) 683o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (druk nr 683) Biuro Legislacyjne
Danuta Drypa
do druku nr 683
Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 682) 682o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 682) Biuro Legislacyjne
Beata Mandylis
dod ruku nr 682
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk nr 681) 681o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk nr 681) Biuro Legislacyjne
Beata Mandylis
do druku nr 681
Opinia do ustawy o Służbie Ochrony Państwa (druk nr 680) 680o.pdf

Opinia do ustawy o Służbie Ochrony Państwa (druk nr 680) Biuro Legislacyjne
Danuta Drypa
do druku nr 680
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 679) 679o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 679) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku nr 679
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (druk nr 678) 678o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (druk nr 678) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku nr 678
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (druk nr 677) 677o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (druk nr 677) Biuro Legislacyjne
Jakub Zabielski
do druku nr 677
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody (druk nr 673) 673o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody (druk nr 673) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku nr 673
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 671) 671o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 671) Biuro Legislacyjne
Mirosław Reszczyński
do druku nr 671
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (druk nr 672) 672o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (druk nr 672) Biuro Legislacyjne
Iwona Kozera-Rytel
do druku nr 672
Opinia o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 670)do ustawy  670o.pdf

Opinia o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 670)do ustawy Biuro Legislacyjne
Adam Niemczewski
do druku nr 670
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (druk nr 669) 669o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (druk nr 669) Biuro Legislacyjne
Michał Gil
do durku nr 669
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito