Rozwiń język: pl
 
 

SenatRzeczypospolitejPolskiej

Kategorie w dziale

Druki

nr druku data druku Treść druku  
335 17.11.2016 r. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników
335 A 23.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników
335 B 28.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników
334 17.11.2016 r. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
334 A 29.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
333 17.11.2016 r. Ustawa o wypowiedzeniu Statutu Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii, sporządzonego w Madrycie dnia 13 września 1983 r.
333 A 29.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej o ustawie o wypowiedzeniu Statutu Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii, sporządzonego w Madrycie dnia 13 września 1983 r.
333 B 30.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o stawie o wypowiedzeniu Statutu Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii, sporządzonego w Madrycie dnia 13 września 1983 r.
332 16.11.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach
332 A 30.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą o ustawie o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach
331 16.11.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt
331 A 23.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o ochronie zwierząt
331 B 29.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o ochronie zwierząt
330 15.11.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej
330 A 16.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej
329 16.11.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
329 A 23.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
328 16.11.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych
328 A 23.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych
327 15.11.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
327 A 16.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
327 Z 28.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
326 3.11.2016 r. Projekt uchwały w sprawie uczczenia 100. rocznicy śmierci św. Brata Alberta Chmielowskiego
326 S 28.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w sprawie uczczenia 100. rocznicy śmierci św. Brata Alberta Chmielowskiego (druk nr 326)
325 3.11.2016 r. Projekt uchwały w 110. rocznicę powstania Polskiej Macierzy Szkolnej
325 S 28.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w 110. rocznicę powstania Polskiej Macierzy Szkolnej (druk nr 325)
324 4.11.2016 r. Projekt uchwały w 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce
324 S 28.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce (druk nr 324)
324 X 29.11.2016 r. Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce
323 4.11.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o paszach
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito