Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Druki

nr druku data druku Treść druku  
502 S 31.05.2017 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w 100. rocznicę śmierci Mariana Smoluchowskiego – genialnego polskiego fizyka (druk nr 502)
501 27.04.2017 r. Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich j w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
500 26.04.2017 r. Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
499 24.04.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw
499 A 25.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw
498 24.04.2017 r. Ustawa o restytucji narodowych dóbr kultury
498 A 15.05.2017 r. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o ustawie o restytucji narodowych dóbr kultury
497 24.04.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw
497 A 25.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw
496 24.04.2017 r. Ustawa o zwalczaniu dopingu w sporcie
496 A 25.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zwalczaniu dopingu w sporcie
495 24.04.2017 r. Ustawa o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 4 maja 2016 r.
495 A 25.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 4 maja 2016 r.
495 B 26.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Zagranicznych i Unii Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 4 maja 2016 r.
494 24.04.2017 r. Ustawa o wypowiedzeniu Europejskiej konwencji w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej, sporządzonej w Strasburgu dnia 19 sierpnia 1985 r.
494 A 25.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o wypowiedzeniu Europejskiej konwencji w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej, sporządzonej w Strasburgu dnia 19 sierpnia 1985 r
494 B 26.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej o ustawie o wypowiedzeniu Europejskiej konwencji w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej, sporządzonej w Strasburgu dnia 19 sierpnia 1985 r.
493 24.04.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o kinematografii oraz niektórych innych ustaw
493 A 26.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o ustawie o zmianie ustawy o kinematografii oraz niektórych innych ustaw
493 Z 27.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o kinematografii oraz niektórych innych ustaw
492 24.04.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
492 A 25.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
491 24.04.2017 r. Ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji
491 A 10.05.2017 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji
491 B 11.05.2017 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności o ustawie o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji
490 24.04.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej
490 A 26.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej
490 Z 16.05.2017 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej
489 24.04.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
489 A 10.05.2017 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito