Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Druki

nr druku data druku Treść druku  
420 10.02.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych
420 A 20.02.2017 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych
419 10.02.2017 r. Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa
419 A 15.02.2017 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa
419 Z 21.02.2017 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa
418 10.02.2017 r. Ustawa o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa
418 A 15.02.2017 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa
417 10.02.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
417 A 16.02.2017 r. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
416 10.02.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
416 A 2.03.2017 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
416 Z 3.03.2017 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
415 10.02.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
415 A 16.02.2017 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
415 B 21.02.2017 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
415 Z 21.02.2017 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
414 10.02.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych
414 A 20.02.2017 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o finansach publicznych
413 10.02.2017 r. Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami
413 A 20.02.2017 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami
412 13.02.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
412 A 20.02.2017 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
411 13.02.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
411 A 20.02.2017 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
410 8.02.2017 r. Projekt uchwały w sprawie wycofania z Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
410 S 21.02.2017 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej , Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o projekcie uchwały w sprawie wycofania z Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
409 8.02.2017 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami
409 S 20.06.2017 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej, Komisji Infrastruktury oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 409)
408 1.02.2017 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz o zmianie niektórych innych ustaw
407 27.01.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito