Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Druki

nr druku data druku Treść druku  
461 16.03.2017 r. Projekt uchwały o ustanowieniu roku 2018 Rokiem 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
461 do 27.06.2017 r. Ramowy program obchodów 100-lecia Uniwersytetu (od X 2017 do XII 2018)
460 24.03.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska
460 A 28.03.2017 r. Sprawozdanie Komisji Środowiska oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska
460 Z 30.03.2017 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska
459 24.03.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
459 A 28.03.2017 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
458 24.03.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
458 A 28.03.2017 r. Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
458 B 28.03.2017 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
457 24.03.2017 r. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych
457 A 29.03.2017 r. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych
456 24.03.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
456 A 28.03.2017 r. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
455 24.03.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
455 A 28.03.2017 r. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
455 Z 30.03.2017 r. Sprawozdanie Komisji Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków)o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
454 24.03.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
454 A 19.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności o ustawie o zmianie ustawy – Prawo o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
453 24.03.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności
453 A 5.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności
452 24.03.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
452 A 6.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
452 Z 21.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
451 24.03.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
451 A 5.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
451 B 19.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
451 Z 21.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
450 22.03.2017 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
449 22.03.2017 r. Projekt uchwały w 60. rocznicę zapoczątkowania procesów integracji europejskiej
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito