Rozwiń język: pl
 
 

SenatRzeczypospolitejPolskiej

Kategorie w dziale

Druki

nr druku data druku Treść druku  
378 Z 16.12.2016 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym
377 15.12.2016 r. Ustawa o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
377 A 15.12.2016 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności o ustawie o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
376 15.12.2016 r. Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.
376 A 15.12.2016 r. Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
376 Z 16.12.2016 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
375 15.12.2016 r. Ustawa – Prawo oświatowe
375 A 15.12.2016 r. Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie – Prawo oświatowe
375 Z 16.12.2016 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie – Prawo oświatowe
374 13.12.2016 r. Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego
374 A 14.12.2016 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego
374 Z 15.12.2016 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie – przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem JKonstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego
373 13.12.2016 r. Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie zmiany w składzie komisji senackiej
372 8.12.2016 r. Sprawozdanie z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za lata 2014 i 2015
371 7.12.2016 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
371 S 21.02.2017 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
370 7.12.2016 r. Projekt uchwały w 25. rocznicę zakończenia działalności Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie
370 S 12.12.2016 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w 25. rocznicę zakończenia działalności Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie (druk nr 370)
369 1.12.2016 r. Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o funkcjonowaniu centrów i klubów integracji społecznej w latach 2014–2015
368 1.12.2016 r. Projekt uchwały w 35. rocznicę tragicznych wydarzeń na „Wujku”
368 S 12.12.2016 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w 35. rocznicę tragicznych wydarzeń na „Wujku” (druk nr 368)
368 X pop 14.12.2016 r. Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w 35. rocznicę tragicznych wydarzeń na „Wujku”
367 29.11.2016 r. Projekt uchwały w 46. rocznicę krwawej masakry robotników w Szczecinie i na Wybrzeżu
367 S 12.12.2016 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w 46. rocznicę krwawej masakry robotników w Szczecinie i na Wybrzeżu (druk nr 367)
367 X 14.12.2016 r. Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w 46. rocznicę krwawej masakry robotników w Szczecinie i na Wybrzeżu
366 30.11.2016 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji
365 2.12.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw
365 A 13.12.2016 r. Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw
364 2.12.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
364 A 6.12.2016 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito