Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Druki

nr druku data druku Treść druku  
458 24.03.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
458 A 28.03.2017 r. Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
458 B 28.03.2017 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
457 24.03.2017 r. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych
457 A 29.03.2017 r. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych
456 24.03.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
456 A 28.03.2017 r. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
455 24.03.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
455 A 28.03.2017 r. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
455 Z 30.03.2017 r. Sprawozdanie Komisji Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków)o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
454 24.03.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
454 A 19.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności o ustawie o zmianie ustawy – Prawo o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
453 24.03.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności
453 A 5.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności
452 24.03.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
452 A 6.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
452 Z 21.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
451 24.03.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
451 A 5.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
451 B 19.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
451 Z 21.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
450 22.03.2017 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
449 22.03.2017 r. Projekt uchwały w 60. rocznicę zapoczątkowania procesów integracji europejskiej
449 W 28.03.2017 r. Wycofanie projektu uchwały w 60. rocznicę zapoczątkowania procesów integracji europejskiej
448 16.03.2017 r. Projekt uchwały w 30. rocznicę śmierci ks. Franciszka Blachnickiego
448 S 23.03.2017 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w 30. rocznicę śmierci ks. Franciszka Blachnickiego
447 15.03.2017 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
447 S 19.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Ustawodawczej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
447 X 21.04.2017 r. Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
446 15.03.2017 r. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie złożonego za pośrednictwem Prokuratora Generalnego wniosku Głównego Inspektora Transportu Drogowego o wyrażenie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie senatora Zbigniewa Cichonia do odpowiedzialności w sprawie o wykroczenie
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito