Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Druki

nr druku data druku Treść druku  
21 26.11.2015 r. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza
21 S 10.12.2015 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza (druk nr 21)
20 26.11.2015 r. Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie zmian w składzie komisji senackich
19 25.11.2015 r. Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
19 A 26.11.2015 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności o ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
19 Z 26.11.2015 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
18 19.11.2015 r. Ustawa o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
18 A 19.11.2015 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
18 Z 20.11.2015 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
17 19.11.2015 r. Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie zmian w składzie komisji senackich
16 18.11.2015 r. Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie zmian w składzie komisji senackich
15 17.11.2015 r. Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
15 A 18.11.2015 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
15 Z 19.11.2015 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
14 16.11.2015 r. Projekt uchwały w imię solidarności z Narodem Francuskim
14 S 18.11.2015 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w imię solidarności z Narodem Francuskim (druk nr 14)
14 X 18.11.2015 r. Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w imię solidarności z Narodem Francuskim
13 13.11.2015 r. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej
12 13.11.2015 r. Projekt uchwały w pięćdziesiątą rocznicę wysłania przez biskupów polskich historycznego listu do biskupów niemieckich
12 S 18.11.2015 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w pięćdziesiątą rocznicę wysłania przez biskupów polskich historycznego listu do biskupów niemieckich (druk nr 12)
12 X 18.11.2015 r. Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w pięćdziesiątą rocznicę wysłania przez biskupów polskich historycznego listu do biskupów niemieckich
11 13.11.2015 r. Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie wyboru przewodniczących komisji senackich
10 13.11.2015 r. Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie powołania komisji senackich
9 12.11.2015 r. Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
8 12.11.2015 r. Wniosek w sprawie powołania Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
7 12.11.2015 r. Wniosek w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
7 S 13.11.2015 r. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich o projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk nr 7)
7 X 13.11.2015 r. Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk nr 7)
6 12.11.2015 r. Wniosek w sprawie wyboru Sekretarzy Senatu
5 12.11.2015 r. Wniosek w sprawie wyboru Wicemarszałka Senatu
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito