Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Druki

nr druku data druku Treść druku  
561 7.07.2017 r. Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń–czerwiec 2017 r. (przewodnictwo Malty w Radzie Unii Europejskiej)
560 6.07.2017 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw
559 7.07.2017 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece
559 S 11.10.2017 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego ustawy oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece
558 7.07.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw
558 A 12.07.2017 r. Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw
558 Z 14.07.2017 r. Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw
557 7.07.2017 r. Ustawa o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
557 A 12.07.2017 r. Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
557 Z 14.07.2017 r. Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
556 7.07.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw
556 A 11.07.2017 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw
555 7.07.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska
555 A 11.07.2017 r. Sprawozdanie Komisji Środowiska oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska
555 Z 13.07.2017 r. Sprawozdanie Komisji Środowiska oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska
554 7.07.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
554 A 11.07.2017 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności o ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
553 7.07.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi
553 A 11.07.2017 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi
552 7.07.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw
552 A 11.07.2017 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Infrastruktury (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw
551 10.07.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze
551 A 11.07.2017 r. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze
551 Z 18.07.2017 r. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze
550 7.07.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw
550 A 11.07.2017 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw
549 7.07.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw
549 A 12.07.2017 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności o ustawie o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw
548 7.07.2017 r. Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin
548 A 11.07.2017 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito