Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Druki

nr druku data druku Treść druku  
637 A 8.11.2017 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą o ustawie o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach
636 30.10.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych
636 A 8.11.2017 r. Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o ustawie o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych
635 30.10.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym
635 A 8.11.2017 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o samorządzie gminnym
634 30.10.2017 r. Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej
634 A 8.11.2017 r. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o podstawowej opiece zdrowotnej
633 30.10.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw
633 A 8.11.2017 r. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw
632 30.10.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności
632 A 8.11.2017 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o ewidencji ludności
631 30.10.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
631 A 14.11.2017 r. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
631 Z 15.11.2017 r. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
630 30.10.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
630 A 8.11.2017 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
629 30.10.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
629 A 8.11.2017 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
628 30.10.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych
628 A 8.11.2017 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych
628 B 8.11.2017 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych
627 30.10.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa
627 A 8.11.2017 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa
626 30.10.2017 r. Ustawa o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
626 A 8.11.2017 r. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
625 30.10.2017 r. Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych
625 A 9.11.2017 r. Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o finansowaniu zadań oświatowych
625 Z 9.11.2017 r. Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o finansowaniu zadań oświatowych
624 23.10.2017 r. Projekt uchwały w 150. rocznicę urodzin prof. Ignacego Mościckiego, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1926–1939
624 S 14.11.2017 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w 150. rocznicę urodzin prof. Ignacego Mościckiego, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1926–1939.
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito