Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Druki

nr druku data druku Treść druku  
65 Z 31.12.2015 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw
64 30.12.2015 r. Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie zmian w składzie komisji senackich
63 30.12.2015 r. Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
63 A 30.12.2015 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
63 B 30.12.2015 r. Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
63 Z 31.12.2015 r. Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
62 30.12.2015 r. Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych
62 A 30.12.2015 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o podatku od niektórych instytucji finansowych
62 Z 31.12.2015 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o podatku od niektórych instytucji finansowych
61 23.12.2015 r. Lista kandydatów na członków Rady Polityki Pieniężnej
61 O 12.01.2016 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w sprawie kandydatów na członków Rady Polityki Pieniężnej
60 30.12.2015 r. Projekt uchwały Annus Domini MMXVI – Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski
60 S 28.01.2016 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały Annus Domini MMXVI – Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski (druk nr 60)
60 X 30.01.2016 r. Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały Annus Domini MMXVI – Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski
59 18.12.2015 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych
59 S 28.06.2016 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych
59 X 2.08.2016 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Ustawodawczej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych
58 22.12.2015 r. Ustawa o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
58 A 23.12.2015 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
57 22.12.2015 r. Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
57 A 23.12.2015 r. Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
56 22.12.2015 r. Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne
56 A 23.12.2015 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności o ustawie o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne
55 22.12.2015 r. Ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej
55 A 23.12.2015 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności o ustawie o zmianie ustawy o efektywności energetycznej
54 22.12.2015 r. Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw
54 A 23.12.2015 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw
54 Z 23.12.2015 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Rolnictwa (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw
53 22.12.2015 r. Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
53 A 23.12.2015 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności o ustawie zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito