Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Druki

nr druku data druku Treść druku  
134 6.04.2016 r. Projekt uchwały w 1050. rocznicę Chrztu Polski
134 S 7.04.2016 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w 1050. rocznicę Chrztu Polski (druk nr 134)
134 X 7.04.2016 r. Dodatkowe sprawozdanie Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w 1050. rocznicę Chrztu Polski
133 6.04.2016 r. Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie zmian w składzie komisji senackich
132 1.04.2016 r. Ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
132 A 12.04.2016 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
132 Z 29.04.2016 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
131 1.04.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
131a 5.04.2016 r. Sprawozdanie Komisji Środowiska oraz Komisji gospodarki Narodowej i Innowacyjności o ustawie o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
130 1.04.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw
130 A 12.04.2016 r. Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw
130 Z 29.04.2016 r. Sprawozdanie Komisji Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw
129 1.04.2016 r. Ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym
129 A 19.04.2016 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym
129 Z 29.04.2016 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym
128 1.04.2016 r. Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Kolombo dnia 6 października 2015 r.
128 A 5.04.2016 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Kolombo dnia 6 października 2015 r.
127 1.04.2016 r. Ustawa o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Federalną Demokratyczną Republiką Etiopii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu podpisanej w Addis Abebie dnia 13 lipca 2015 r.
127 A 5.04.2016 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Federalną Demokratyczną Republiką Etiopii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Addis Abebie dnia 13 lipca 2015 r.
126 1.04.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium
126 A 13.04.2016 r. Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium
126 Z 29.04.2016 r. Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium
125 1.04.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
125 A 12.04.2016 r. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
125 Z 29.04.2016 r. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
124 1.04.2016 r. Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw
124 A 5.04.2016 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw
124 B 5.04.2016 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw
124 Z 13.04.2016 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw
123 15.03.2016 r. Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito