Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Druki

nr druku data druku Treść druku  
179 A 2.06.2016 r. Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw
179 Z 9.06.2016 r. Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw
178 23.05.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym
178 A 2.06.2016 r. Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym
178 Z 9.06.2016 r. Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym
177 23.05.2016 r. Ustawa o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej
177 A 8.06.2016 r. Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o ustawie o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej
176 19.05.2016 r. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Tadeusza Kościuszki
176 S 12.10.2016 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Tadeusza Kościuszki
175 19.05.2016 r. Projekt uchwały w sprawie uczczenia 40. rocznicy wydarzeń Czerwca 1976 w Radomiu, Ursusie i Płocku
175 S 7.06.2016 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w sprawie uczczenia 40. rocznicy wydarzeń Czerwca 1976 w Radomiu, Ursusie i Płocku
174 17.05.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
174 A 2.06.2016 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności o ustawie o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
174 Z 9.06.2016 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
173 13.05.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
173 A 17.05.2016 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
172 13.05.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw
172 A 18.05.2016 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw
172 Z 19.05.2016 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw
171 13.05.2016 r. Ustawa o dokończeniu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba
171 A 19.05.2016 r. Sprawozdanie Komisji Środowiska o ustawie o dokończeniu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba
170 13.05.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy ‒ Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
170 A 31.05.2016 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
170 B 2.06.2016 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej o ustawie o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
169 13.05.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy
169 A 31.05.2016 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy – Kodeks pracy
169 B 2.06.2016 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej o ustawie o zmianie ustawy – Kodeks pracy
168 6.05.2016 r. Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2015
167 28.04.2016 r. Sprawozdanie z działalności Rady Dialogu Społecznego za okres od 22.10.2015 r. do 31.03.2016 r.
166 29.04.2016 r. Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito