Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Druki

nr druku data druku Treść druku  
479 A 19.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw
479 Z 21.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw
478 11.04.2017 r. Ustawa o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej
478 A 19.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Infrastruktury o ustawie o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej
477 11.04.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo konsularne
477 A 19.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą o ustawie o zmianie ustawy – Prawo konsularne
476 11.04.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw
476 A 19.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw
475 11.04.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody
475 A 19.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o ochronie przyrody
475 Z pop 27.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Środowiska (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o ochronie przyrody
475 Z 27.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Środowiska (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o ochronie przyrody
474 11.04.2017 r. Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
474 A 19.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
474 Z 27.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
473 11.04.2017 r. Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o readmisji osób, podpisanej w Warszawie dnia 22 sierpnia 2016 r.
473 A 19.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o readmisji osób, podpisanej w Warszawie dnia 22 sierpnia 2016 r.
473 B 20.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o readmisji osób, podpisanej w Warszawie dnia 22 sierpnia 2016 r.
472 11.04.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne
472 A 19.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisja Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne
472 Z 20.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne
471 11.04.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
471 A 26.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (wraz z wnioskami mniejszości komisji) ustawie o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
470 11.04.2017 r. Ustawa o ustanowieniu Krzyża Zachodniego
470 A 19.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą o ustawie o ustanowieniu Krzyża Zachodniego
469 11.04.2017 r. Ustawa o inwestycjach w zakresie budowy lub przebudowy toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 metra
469 A 19.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Środowiska o ustawie o inwestycjach w zakresie budowy lub przebudowy toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 metra
468 31.03.2017 r. Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2016 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2016 roku
468 S 29.06.2017 r. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2016 roku
468 X 19.07.2017 r. Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2016 roku
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito