Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Druki

nr druku data druku Treść druku  
363 2.12.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin
363 A 13.12.2016 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin
363 Z 15.12.2016 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin
362 2.12.2016 r. Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji i Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie uzupełniającej Protokół dotyczący statusu międzynarodowych dowództw wojskowych ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, podpisanej w Warszawie dnia 9 lipca 2016 r.
362 A 13.12.2016 r. Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisji Obrony Narodowej o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji i Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie uzupełniającej Protokół dotyczący statusu międzynarodowych dowództw wojskowych ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, podpisanej w Warszawie dnia 9 lipca 2016 r.
361 2.12.2016 r. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców
361 A 12.12.2016 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności o ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców
360 2.12.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw
360 A 12.12.2016 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw
360 Z 13.12.2016 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw
359 2.12.2016 r. Ustawa o wyposażeniu morskim
359 A 6.12.2016 r. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o ustawie o wyposażeniu morskim
358 2.12.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
358 A 12.12.2016 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
357 2.12.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej
357 A 12.12.2016 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o pomocy społecznej
356 2.12.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
356 A 6.12.2016 r. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
355 2.12.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach
355 A 6.12.2016 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach
355 Z 7.12.2016 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach
354 18.11.2016 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
354 S 19.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (druk nr 354)
353 1.12.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw
353 A 2.12.2016 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw
352 1.12.2016 r. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby
352 A 2.12.2016 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie niektórych ustaw w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby
351 29.11.2016 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
351 S 20.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
350 30.11.2016 r. Ustawa o ratyfikacji Protokołu o zmianie Porozumienia o utworzeniu i działalności Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej z dnia 22 października 1963 r., ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. i 18 grudnia 1990 r., oraz Statutu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej, ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. i 18 grudnia 1990 r., sporządzonego w Warszawie dnia 25 listopada 2014 r.
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito