Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Druki

nr druku data druku Treść druku  
570 21.07.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
570 A 25.07.2017 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
569 21.07.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o dozorze technicznym
569 A 25.07.2017 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o dozorze technicznym
568 21.07.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii
568 A 25.07.2017 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska (wraz wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii
567 20.07.2017 r. Ustawa o Sądzie Najwyższym
567 A 21.07.2017 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o Sądzie Najwyższym
567 Z 22.07.2017 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o Sądzie Najwyższym
566 19.07.2017 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym
565 18.07.2017 r. Ustawa – Prawo wodne
565 A 19.07.2017 r. Sprawozdanie Komisji Środowiska, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie – Prawo wodne
565 Z 19.07.2017 r. Sprawozdanie Komisji Środowiska, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie – Prawo wodne
564 12.07.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw
564 A 18.07.2017 r. Sprawozdanie Komisji Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw
563 12.07.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
563 A 13.07.2017 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
563 Z 15.07.2017 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
562 12.07.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw
562 A 13.07.2017 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw
562 Z 15.07.2017 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw
561 7.07.2017 r. Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń–czerwiec 2017 r. (przewodnictwo Malty w Radzie Unii Europejskiej)
560 6.07.2017 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw
560 S 28.11.2017 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw
559 7.07.2017 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece
559 S 11.10.2017 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego ustawy oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece
559 X 9.11.2017 r. Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece
558 7.07.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw
558 A 12.07.2017 r. Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw
558 Z 14.07.2017 r. Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito