Rozwiń język: pl
 
 

SenatRzeczypospolitejPolskiej

Kategorie w dziale

Druki

nr druku data druku Treść druku  
323 A 16.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o paszach
322 4.11.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
322 A 23.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
321 4.11.2016 r. Ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego
321 A 15.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego
321 Z 17.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego
320 4.11.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
320 A 16.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
319 4.11.2016 r. Ustawa o ustanowieniu Krzyża Wschodniego
319 A 14.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą o ustawie o ustanowieniu Krzyża Wschodniego
319 Z 1.12.2016 r. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o ustanowieniu Krzyża Wschodniego
318 4.11.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
318 A 14.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
318 Z 15.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
317 4.11.2016 r. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017
317 A 28.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017.
317 Z 1.12.2016 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017
316 4.11.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach
316 A 14.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o ustawie o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach
315 4.11.2016 r. Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
315 A 4.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Zdrowia o ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
315 Z 4.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
314 26.10.2016 r. Lista kandydatów na członka Rady Polityki Pieniężnej
314 O 15.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w sprawie kandydatów na członka Rady Polityki Pieniężnej
313 26.10.2016 r. Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
313 A 2.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
313 Z 4.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
312 26.10.2016 r. Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej
312 A 2.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej
312 Z 4.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito