Rozwiń język: pl
 
 

SenatRzeczypospolitejPolskiej

Kategorie w dziale

Druki

nr druku data druku Treść druku  
281 22.09.2016 r. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
281 A 22.09.2016 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
280 22.09.2016 r. Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie zmian w składzie komisji senackich
279 21.09.2016 r. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Władysława Raczkiewicza
278 21.09.2016 r. Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie zmian w składzie komisji Senackich
277 14.09.2016 r. Uchwała Sejmu RP w sprawie powołania Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
276 14.09.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
276 A 20.09.2016 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
275 14.09.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
274 14.09.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw
274 A 21.09.2016 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności o ustawie o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw
273 14.09.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz niektórych innych ustaw
272 9.09.2016 r. Projekt apelu do Parlamentu Zjednoczonego Królestwa
271 5.09.2016 r. Projekt uchwały w sprawie wsparcia obywatelskich inicjatyw uczczenia 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej
271 S 20.09.2016 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w sprawie wsparcia obywatelskich inicjatyw uczczenia 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej
270 6.09.2016 r. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
270A 8.09.2016 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
269 6.09.2016 r. Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi
269 A 21.09.2016 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Infrastruktury o ustawie o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi
268 6.09.2016 r. Ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
268 A 9.09.2016 r. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o ustawie o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
267 2.09.2016 r. Wniosek Marszałka Senatu w sprawie odwołania członka Rady Polityki Pieniężnej
267 O 20.09.2016 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w sprawie odwołania członka Rady Polityki Pieniężnej
266 11.08.2016 r. Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2015 r. ; Informacja o wynikach kontroli koordynowanej "Dochody z mienia z umów cywilnoprawnych w jednostkach samorządu terytorialnego (lata 2013-2014)" ; Informacja o wynikach kontroli koordynowanej „Inwentaryzacja składników mienia w jednostkach samorządu terytorialnego (lata 2011-2014)”
265 11.08.2016 r. Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2015 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
264 27.07.2016 r. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat: bieżącej sytuacji na podstawowych rynkach rolnych, uzgodnień Rady UE do spraw Rolnictwa i Rybołówstwa dotyczących sytuacji na rynkach rolnych oraz planowanych środków wsparcia, programu rozwoju głównych rynków rolnych w Polsce na lata 2016-2020.
263 22.07.2016 r. Projekt ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności
262 22.07.2016 r. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej
262 S 2.08.2016 r. Sprawozdanie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej
261 22.07.2016 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito