Rozwiń język: pl
 
 

SenatRzeczypospolitejPolskiej

Kategorie w dziale

Druki

nr druku data druku Treść druku  
185 23.05.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie
184 23.05.2016 r. Ustawa o efektywności energetycznej
183 23.05.2016 r. Ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług
182 23.05.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
181 23.05.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o instytutach badawczych
179 23.05.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw
178 23.05.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym
177 23.05.2016 r. Ustawa o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej
176 19.05.2016 r. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Tadeusza Kościuszki
175 19.05.2016 r. Projekt uchwały w sprawie uczczenia 40. rocznicy wydarzeń Czerwca 1976 w Radomiu, Ursusie i Płocku
174 17.05.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
173 13.05.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
173 A 17.05.2016 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
172 13.05.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw
172 A 18.05.2016 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw
172 Z 19.05.2016 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw
171 13.05.2016 r. Ustawa o dokończeniu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba
171 A 19.05.2016 r. Sprawozdanie Komisji Środowiska o ustawie o dokończeniu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba
170 13.05.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy ‒ Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
169 13.05.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy
168 6.05.2016 r. Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2015
167 28.04.2016 r. Sprawozdanie z działalności Rady Dialogu Społecznego za okres od 22.10.2015 r. do 31.03.2016 r.
166 29.04.2016 r. Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.
165 29.04.2016 r. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Władysława Biegańskiego
164 29.04.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania
164 A 10.05.2016 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania
163 29.04.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw
163 A 10.05.2016 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw
162 29.04.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy oraz ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
162 A 10.05.2016 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy oraz ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito