Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Komisje senackie

Wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia (nr 43), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 81) w dniu 20-04-2017
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia (43.)

oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (81.)

w dniu 20 kwietnia 2017 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 39. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne.

(Początek posiedzenia o godzinie 22 minut 54)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Zdrowia Waldemar Kraska)

Przewodniczący Waldemar Kraska:

Witam państwa na wspólnym posiedzeniu Komisji Zdrowia oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 39. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne

W czasie dzisiejszej debaty plenarnej w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne zostały zgłoszone wnioski do tej ustawy, wnioski są zawarte w zestawieniu wniosków.

Pierwszy wniosek jest to wniosek o odrzucenie ustawy. Drugi wniosek to wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Trzeci wniosek to wniosek o wprowadzenie poprawek. Wśród poprawek są 2 bloki poprawek. Poprawki nr 1, 4, 5, 7 i 8 należy przegłosować łącznie. Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie nad poprawkami nr 2, 3 i 11.

(Głos z sali: Przepraszam najmocniej, ale zrobiliśmy modyfikację zestawienia. Są tu różnice. To nie jest to zestawienie…)

Proszę mi dać to aktualne.

(Głos z sali: Proszę.)

Okej.

Przepraszam, ale inaczej wyglądają bloki poprawek. Poprawki nr 1, 3, 4, 6 i 7 należy przegłosować łącznie. Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie nad poprawkami nr 2, 8, 11.

Myślę, że ponieważ w czasie debaty plenarnej te poprawki były już omawiane, nie ma potrzeby ich w tej chwili omawiać.

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności głosujemy nad wnioskiem najdalej idącym, wnioskiem o odrzucenie ustawy.

Kto z państwa senatorów jest za odrzuceniem tej ustawy? (5)

Kto jest przeciw? (10)

(Głos z sali: Przegraliśmy.)

Kto się wstrzymał? (2)

Wniosek nie uzyskał rekomendacji komisji.

Przystępujemy do głosowania nad drugim wnioskiem, wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem tego wniosku? (11)

Kto jest przeciw? (7)

Kto się wstrzymał? (0)

Wniosek uzyskał rekomendację komisji.

Proponuję, aby sprawozdawcą dalej był pan senator Stanisławek. Nie słyszę głosów sprzeciwu.

Dziękuję.

Zamykam posiedzenie komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 22 minut 58)

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito