Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Iategorie w dziale

Komisje senackie

Komisja Ustawodawcza

Nr Data Porządek obrad
198 28.11.2017 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 198), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 185)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 649, druki sejmowe nr 1814 i 1883).
 2. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (cd.) (druk senacki nr 560).
197 15.11.2017 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 99), Komisji Zdrowia (nr 60), Komisji Ustawodawczej (nr 197)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 50. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

retransmisja posiedzenia

196 14.11.2017 r.
 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały w 150. rocznicę urodzin prof. Ignacego Mościckiego, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1926–1939 (druk senacki nr 624).
 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały w 40. rocznicę powstania i rozpoczęcia działalności przez Polski Komitet Obrony Życia, Rodziny i Narodu (druk senacki nr 600).

retransmisja posiedzenia cz. 1

retransmisja posiedzenia cz. 2

         

          

195 9.11.2017 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 195), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 183)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 49. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

 2. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 49. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

retransmisja posiedzenia

    

       

194 9.11.2017 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 98), Komisji Zdrowia (nr 59), Komisji Ustawodawczej (nr 194)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk senacki nr 542).

retransmisja posiedzenia

193 8.11.2017 r.
 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci Bolesława Leśmiana (druk senacki nr 612).

 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy − Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (druk senacki nr 619, druki sejmowe nr 1676, 1858 i 1858-A).

 3. Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 czerwca 2017 r. (sygn. akt P 124/15) dotyczącego ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o transporcie drogowym.

retransmisja posiedzenia

192 19.10.2017 r.
 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Prawd Polaków spod Znaku Rodła (cd.) (druk senacki nr 610).

retransmisja posiedzenia

191 18.10.2017 r.
 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały w 650. rocznicę nadania Ormianom pierwszego przywileju w Polsce (druk senacki nr 615).
 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Niepodległości Polski (druk senacki nr 611).
 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Prawd Polaków spod Znaku Rodła (druk senacki nr 610).
 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 (druk senacki nr 601)
 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 (druk senacki nr 579)
 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały o ustanowieniu roku 2018 Rokiem 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (druk senacki nr 461).

retransmisja posiedzenia

190 12.10.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 190), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 112)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (druk senacki nr 540).

retransmisja posiedzenia

189 12.10.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 93), Komisji Ustawodawczej (nr 189), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 111)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (druk senacki nr 504).

retransmisja posiedzenia

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito